[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

                                        
                                     การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามรถของคนในชุมชน รวมทั้งกลไกทุกภาคส่วนในชุมชน ให้ร่วมรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาฟื้นฟู สังคมและชุมชนนของตนเอง โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ให้ความสำคัญต่อการใช้กระบวนการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน เกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้ประชาชนในอำเภอบ้านผือดังนี้

โครงการ / กิจกรรม

สถานที่

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

(คน)

 

1.โครงการบ้านหวาง เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู้ความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการบ้านหวาง เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู้ความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)

3. โครงการบ้านหวาง เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู้ความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


4. โครงการครอบครัวพอเพียงหล่อเลี้ยงใยรัก

5.การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

 
6.การศึกษาดูงานบ้านหวางสัญจร

7. โครงการครอบครัวพอเพียงหล่อเลี้ยงใยรัก

 

บ้านนาล้อม ต.คำบง

 

บ้านนาคูณ ต.บ้านค้อ

 
บ้านคำบง ต.คำบง

 
บ้านโนนทอง ต.โนนทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.อุดรธานี

อำเภอน้ำโสม

ศรช.เฉลิมพระเกียรติ

ต.คำบง

 

417

 

320

 
430

 
120

163

 
163

83

 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น

1,696


1.โครงการบ้านหวางเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู้ความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสถานที่จัดที่บ้านนาล้อมน้อย ตำบลคำบงโดยมีกลุ่มเป้าหมาย 417คน
2.โครงการครอบครัวพอเพียงหล่อเลี้ยงใยรักจัที่บ้านโนนทอง ตำบลโนนทองจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 120คน

3.การศึกษาดูงานบ้านหวางสัญจรจัดที่อำเภอน้ำโสมโดยมีเป้าหมาย 163คน

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01