[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

Home  รู้จักเรา  กิจกรรม ประชาสัมพันธ์  Webboard  บทความสาระน่ารู้  ศรช.แหล่งเรียนรู้   ติดต่อเรา  เข้าระบบ

 

  

แหล่งเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน 1

เสาร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


 

 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน 1

สถานที่ตั้ง บ้านจอมศรี  หมู่ 1 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

ที่ตั้ง เป็นศูนย์การเรียนที่เป็นเอกเทศ

                                   คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน 1

1. นายนิคม   พันธ์ชัย                   ประธานกรรมการ

2. นายสันทัด  ศรีมงคล                เป็นรองประธาน

3. นายกฤษดินทร์      พรมถาวร   กรรมการ

4. นายทองคำ    แก้วบุตร            กรรมการ

5. นายบุญมี     ชาวดร                กรรมการ

6. นางอรทัย    ชาวดร                 กรรมการ

7. นางสาวอัญชรี  มณีโชติ          กรรมการและเลขานุการ

                        จำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ

            นักศึกษาระดับประถม                     5      คน

            นักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น          50    คน

            นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย      111   คน

                                 รวมทั้งสิ้น   จำนวน     166  คน

                         แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน

 

สถานที่ตั้ง  มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านติ้ว  หมู่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  41160

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ คือ ได้ความรู้ทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม การเลี้ยงไก่ผสมกับห่านและเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูหลุม

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เลี้ยงกบ โรงสีข้าวขนาดย่อม การเลี้ยงวัว

การเลี้ยงหมูขาว การตัดต่อกิ่ง การตอน การขยายพันธุ์พืช

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (หอนางอุสา)

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตบ้านติ้วตำบลเมืองพาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. ตามเส้นทางหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) บริเวณหลักกม.ที่ 13 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ไปทางอำเภอบ้านผือ ระยะทางประมาณ 42 กม.แยกขวาประมาณ 500 เมตร และตรงไปตามเส้นทางหมายเลข 2348 อีกประมาณ 12 กม. มีแยกขวาเป็นทางเข้าไปประมาณ 2 กม. ภายในบริเวณอุทยานฯ ทางด้านขวามือเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลของอุทยานฯรวมทั้งแผนที่และเส้นทางเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการเวลา 08.00-16.30 น.ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับ ชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ

 

พระพุทธบาทบัวบก

ตั้งอยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2463-2477 ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ คำว่า "บัวบก" เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดตามป่า มีหัวและใบคล้ายใบบัว ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ผักหนอก บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาทจึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า "พระพุทธบาทบัวบก" หรือคำว่าบัวบกอาจจะมาจากคำว่า บ่บกซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ลงไปในพื้นหินยาว 1.93 เมตรกว้าง 90 เซนติเมตร เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองวางทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม ทุกๆ ปีในช่วงเดือน 3 ขึ้น 13-15 ค่ำ จะมีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก


                      

 

    

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด กศน. ตำบลเมืองพาน

วันที่  5  พฤษภาคม   2553

      

  นางเทียบจุฑา    ขาวขำ  กำลังทำพิธีเปิดป้าย  กศน. ตำบลเมืองพาน                  

     

ภาพกิจกรรม  ผอ. วิษณุ  กล้าวิจารณ์  และหัวหน้าส่วน กำลังชิมขนมดอกจอก

และขนมทองม้วน ผลผลิตจากโครงงานนักศึกษา ตำบลเมืองพาน

  นางเทียบจุฑา   ขาวขำ  นายก อบจ. จังหวัดอุดรธานี  กำลังเดินชมโครงงานและผลงานนักศึกษา กศน. ตำบลเมืองพาน

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการเปิด  กศน.ตำบล

ของสำนักงาน  กศน. จังหวัดอุดรธานี 

ที่

รายชื่อ กศน.ตำบล

อำเภอ

วันเดือนปีที่เปิด

ชื่อประธานในพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (โดยประมาณ)

หมายเหตุ

1.

กศน.ตำบลเมืองพาน

บ้านผือ

5 พฤษภาคม 2553

นายวิเชียร  ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 4

640  คน

 

  

  ทุกคนตั้งใจฟังในกิจกรรมพิธีเปิด กศน.ตำบลเมืองพานประธานเปิดโดยนายวิเชียร  ขาวขำ ส.ส. เขต 10 จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิด กศน.ตำบลเมืองพาน

วันที่  5  พฤษภาคม    2553

  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

.......................................................................................

       กราบเรียนท่านวิเชียร  ขาวขำ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต  10  จังหวัดอุดรธานี

ที่เคารพอย่างสูง

      กระผม  นายเกษม   แก้วดวง  ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบล ในวันนี้นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10  ปี  ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  จากการประเมินมีหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จ และยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดไปอีก รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบให้มีการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ สอง( พ.ศ.2552-2561) การปฏิรูปครั้งนี้มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้  4  ประการ คือ

         1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่                   2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

         3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

         4. พัฒนาคุภาพการบริหารจัดการใหม่

         ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ  สำนักงาน กศน. จึงได้จัดให้มี กศน. ตำบล ขึ้นทุกตำบลทั่งประเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน. อำเภอ มีฐานะเป็นหน่วย กิจกรรม กศน. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

    กศน.ตำบล มีภารกิจที่สำคัญ  ดังนี้

     1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 560 คน  โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

          1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

          1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

          1.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

          1.5 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          1.6 การศึกษาตามอัธยาศัย

2.  สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน.

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม กศน. ของภาคีเครือข่าย

4.  จัดทำระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

5.  จัดทำแผนงาน โครงการ กศน. ประจำปีงบประมาณ

6.  ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงาน กศน. และภาคีเครือข่ายในตำบล

7.  พัฒนาคุณคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

8.  รายงานผลการดำเนินงาน

9.ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                ซึ่ง กศน. ตำบลเมืองพาน  มีครู กศน. จำนวน  2 คน  คือ

1. นางสาวอัญชรี  มณีโชติ  เป็นหัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน

2. นางสาวยุภา  โพธิ์ธานี เป็นครู กศน.ตำบลเมืองพาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

             1. การศึกษาพื้นฐาน  มีการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา

 มัธยมศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  จำนวน   576  คน

             2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จำนวน  100  คน

             3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน  200 คน

             4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  จำนวน  100 คน

             5. การศึกษาตามอัธยาศัย   จำนวน   500  คน

                  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  1,476 คน

ซึ่งคาดว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวนนักศึกษาก็คงจะมีจำนวนใกล้เคียงกัน

          การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วนในพื้นที่  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน  เป็นอย่างดี

              บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิด กศน. ตำบล  และพบปะประชาชนต่อไป      

  ภาพนิทรรศการโครงงานนักศึกษา การถักโคเชร์   กศน. ตำบลเมืองพาน

  

แบบรายงานการจัดกิจกรรม เปิด กศน.อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

1.  ชื่อ   โครงการเปิดป้าย  กศน.ตำบล

2.  วัตถุประสงค์ 

                เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่  และงานของศูนย์  กศน.  ตำบล ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆให้กับชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน สำนักงาน  กศน.  จึงได้จัดให้มี  กศน.ตำบลขึ้นทุกตำบลทั่วประเทศ  เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ  มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรม  กศน. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

3.  วัน  เดือน  ปี  ที่ดำเนินการ  

วันที่  5  พฤษภาคม   2553

4.  สถานที่ที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน   บ้านจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

 5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายเกษม   แก้วดวง     พนักงานราชการ

                นางสาวอัญชรี  มณีโชติ     หัวหน้า กศน.ตำบลเมืองพาน     

                นางสาวยุภา   โพธิ์ธานี      ครู กศน.ตำบลเมืองพาน               

6. จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  

                - นักศึกษาตำบลเมืองพาน   จำนวน    420  คน

                -  ประชาชนตำบลเมืองพานและตำบลใกล้เคียง จำนวน  220  คน

                                                                รวมทั้งสิ้น     640   คน

7. ประธานในพิธี

 นายวิเชียร  ขาวขำ  สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 4

8. แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

                1. นางเทียบจุฑา   ขาวขำ       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

                2. นางโกศล     ศรีไพร                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

              3. นายนิคม     พันธ์ชัย                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

            4.  นายศุภชัย  สีหาใต้           รองผู้อำนวยการ สพท.อุดรธานี  เขต 4

                5. นายชนะ   ไชยฮ้อย            เกษตรอำเภอบ้านผือ

                6. นายมงคล     มีลา                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

                7. นายวัชระ     รอดสว่าง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                8. นายสันทัด    ศรีมงคล                         กำนันตำบลเมืองพาน

                9. นายสุรพล    ไชยชิน                  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                10. นายสุรัตน์     กัณหา                          หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหนองกาลึม

             11. นายปิยะ    ฤทธิ์วิเศษ                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                12.นายไพรสาร    คำเหมือน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                13. นายทองดำ    แก้วบุตร             ผู้ใหย่บ้านจอมศรี  หมู่ที่ 1

             14. นายทองม้วน    พุฒิขาว       ผู้ใหญ่บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 2

                15. นายเดชศักดิ์    บุตรดี                         สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                16. นายถาวร   หอมมาลา   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเมืองพาน

17. นายขจร  ราชูโส                             ผู้อำนวยการ  กศน. อำเภอน้ำโสม         

                                                                 ฯ ล ฯ

9. กิจกรรมที่ดำเนินการ

9.1. การแสดงของเด็กเล็กในตำบลเมืองพาน ชุด หนูน้อยลำซิ่ง

9.2. การแสดงกลองยาวบ้านโคกก่อง หมู่ 11 ตำบลเมืองพาน

9.3  การแสดงของกลุ่มนักศึกษา  กศน.ตำบลเมืองพาน ชุด ลำเซิ้ง

9.4  การแสดงของเยาวชน ตำบลเมืองพาน

                -  การจัดนิทรรศการของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12

                -  กลุ่มเลี้ยงกบ สนับสนุนโดย กศน.ตำบลเมืองพาน

                -  กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน สนับสนุนโดย  กศน.ตำบลเมืองพาน

             -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพสูตร กศน. สนับสนุนโดย  กศน.ตำบลเมืองพาน

            -  การจัดนิทรรศการข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของ นักศึกษา กศน. ตำบลเมืองพาน

                -  การออกงานโครงการอาชีพ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

10.  ผลการดำเนินการ

1. ประชาชนในตำบลคำบงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน. ตำบลเมืองพาน

2. นักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของ กศน.ตำบลเมืองพาน มากขึ้น

3. นักศึกษาและประชาชนในตำบลเมืองพาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลเมืองพาน

 

 

11. ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

12.  บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินการ

                1  นักศึกษา  กศน.ตำบลเมืองพาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม กศน. มากยิ่งขึ้น       

            2. นักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน เกิดความรัก สามัคคี มีเจตคติที่ดีในการร่วมกิจกรรม

               

                                                                                                       (นางสาวอัญชรี  มณีโชติ )

                                                                                                 หัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน

                                                                                                               ผู้รายงาน 

 บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

ที่  ศธ.0210.8811/                                          วันที่    20    พฤษภาคม    2553

เรื่อง      ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเปิด กศน.ตำบลเมืองพาน

 

เรียน       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

                                ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวอัญชรี  มณีโชติ   หัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน พร้อมคณะครู กศน.ตำบล พนักงานราชการ ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน  ได้จัดกิจกรรมเปิด กศน.ตำบลเมืองพาน  วันที่  5  พฤษภาคม  2553    ศูนย์การเรียนชุมชนเตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  มีประชาชน และนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน  เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  จำนวน     640   คน  และได้สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

                                                                                (นางสาวอัญชรี  มณีโชติ)

                                                                          หัวหน้าครู  กศน. ตำบลเมืองพาน

                                                                          ประธานโซนอุสา-บารส

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

ที่  ศธ.0210.8811/                                          วันที่    19  พฤษภาคม    2553

เรื่อง      ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลเมืองพาน

 

เรียน       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

                                ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวอัญชรี  มณีโชติ   หัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน  ได้สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลเมืองพาน ทั้ง4 ด้าน  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552   ได้สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

                                                                                (นางสาวอัญชรี  มณีโชติ)

                                                                          หัวหน้าครู  กศน. ตำบลเมืองพาน

                                                                     หัวหน้าโซนอุสา-บารส

 

 

 

 

 

 


 

 

การจัดนิทรรศการโครงงานนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน

ทุกคนรอชมการแสดงของแต่ละกลุ่มด้วยความสนใจและตื่นเต้น

     

ภาพนี้ ผอ. วิษณุ และเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการกำลังชมการแสดงของนักศึกษา

กศน. ตำบลเมืองพาน และการแสดงของศูนย์เล็ก และกลุ่มแม่บ้านเข้าชม : 9505


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์การเรียนเมืองพาน 2 แหล่งเรียนรู้ 9 / ต.ค. / 2552
      ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน 1 3 / ต.ค. / 2552


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01