[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

Home  รู้จักเรา  กิจกรรม ประชาสัมพันธ์  Webboard  บทความสาระน่ารู้  ศรช.แหล่งเรียนรู้   ติดต่อเรา  เข้าระบบ

 

  

ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนทอง 1

จันทร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552


 

 

เรียน  นักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนทอง  1

                ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  จะดำเนินการสอบประเมินผล ปลายภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2552    ใช้สนามสอบคือ  โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร      ในวันเสาร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2553  กับ  วันอาทิตย์ที่  28  กุมภาพันธ์  2552  ตั้งแต่ เวลา  08.03-16.30 น.     

ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ  มาสอบตามวัน  เวลา ดังกล่าว    หากนักศึกษาท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบปลายภาคเรียน2/2552 ให้ติดต่อ นางสาวเอื้องฟ้า     มีชัย  ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ    และที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  ที่เบอร์โทรศัพท์  042-282462    

                หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงได้รับความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยดี  และขอบคุณเป็นอย่างสูงมา    โอกาสนี้

                                       

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์

 

 

 

                                                                                                (นางสาวเอื้องฟ้า     มีชัย )

                                                                                         ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนทอง

 

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2551

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

ระดับประถมศึกษา

วัน/เวลา

09.00-11.00น.

11.10 -12.40น.

12.40 – 13.30 น.

13.30  -15.00 น.

15.10-16.40 น.

วันเสาร์ที่

28 กุมภาพันธ์2552

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

พัก

พัฒนาสังคม

และชุมชน

พัฒนา

ทักษะชีวิต 1

วันอาทิตย์ที่

1 มีนาคม 2552

9.30 11.00 น.

วิทยาศาสตร์

พัก

พัฒนา

ทักษะชีวิต 2

พัฒนาอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เวลา

08.30-11.00น.

11.10 -12.40 น.

12.40-13.30 น.

13.30 -15.00 น.

15.10 -16.40 น.

วันเสาร์ที่

28 กุมภาพันธ์2552

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

พัก

พัฒนาสังคม

และชุมชน

พัฒนา

ทักษะชีวิต 1

วันอาทิตย์ที่

1 มีนาคม 2552

9.30 11.00 น.

วิทยาศาสตร์

พัก

พัฒนา

ทักษะชีวิต 2

พัฒนาอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน/เวลา

08.30-11.00น.

11.10 -12.40 น.

12.40-13.30 น.

13.30 -15.00 น.

15.10 -16.40 น.

วันเสาร์ที่

28 กุมภาพันธ์2552

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

พัก

พัฒนาสังคม

และชุมชน

พัฒนา

ทักษะชีวิต 1

วันอาทิตย์ที่

1 มีนาคม 2552

9.30 11.00 น.

วิทยาศาสตร์

พัก

พัฒนา

ทักษะชีวิต 2

พัฒนาอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

 เข้าชม : 1307


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาครูอาชีพ 31 / ม.ค. / 2555
      อำเภอยิ้มอยู่วัดตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 24 / ม.ค. / 2554
      กลุ่มโซนบ้านผือไทพวน 20 / พ.ย. / 2553
      ประกาศ กศน.ตำบลกลางใหญ่ 19 / พ.ย. / 2553
      ภูมิทัศน์ โครงการ กศน.สร้างสุข ตำบลเมืองพาน 18 / พ.ย. / 2553


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01