[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

  

ประกาศศูนย์การเรียนชุมชนบ้านค้อ
กศน. บ้านผือ ประกาศ สอบปลายภาค

พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2553


             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้าน ได้จัดกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  ให้กับนักศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  ในวันเสาร์ที่  18  และวันอาทิตย์ที่  19   กันยายน  2553  โดยทำการจัดแบ่งสนามสอบออกเป็น  5   สนาม  เพื่อความสะดวกของนักศึกษาในการเดินทางมาสอบ  คือ

1.  สนามสอบโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  โดยใช้เป็นสถานที่สอบของนักศึกษา  ตำบล หนองหัวคู     ตำบลเขือน้ำ  ตำบลคำบง

2. สนามสอบโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  โดยใช้เป็นสนามสอบของนักศึกษา  ตำบลบ้านผือ  ตำบลบ้านค้อ  และตำบลหายโศก

3. สนามสอบโรงเรียนจำปาโมงวิทยา  โดยใช้เป็นสนามสอบของนักศึกษาตำบลจำปาโมง  ตำบลข้าวสาร  ตำบลหนองแวง  และตำบลโนนทอง

4. สนามสอบโรงเรียนภูพระบาทวิทยา  โดยใช้เป็นสนามสอบของนักศึกษาตำบลเมืองพาน   ตำบลกลางใหญ่

5.สนามสอบโรงเรียนบ้านคำด้วง โดยใช้เป็นสนามสอบของนักศึกษาตำบลคำด้วง

                  เรียนประชาสัมพันธ์  ให้กับนักศึกษาของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ทุกคน   ได้เดินทางมาสอบ  ในวัน  เวลา  และสถานที่ ดังกล่าว ข้างต้น  ด้วย

นายเข็มวิรุณ      สีโท     / ประกาศ

นายเข็มวิรุณ สีโท / ผู้ประกาศ

 

 เข้าชม : 2320


ประกาศศูนย์การเรียนชุมชนบ้านค้อ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลข้าวสาร 1 24 / ก.ย. / 2553
      กศน. บ้านผือ ประกาศ สอบปลายภาค 1 / ก.ย. / 2553
      แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ 3 / พ.ย. / 2552
      ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคำด้วง 1 27 / ม.ค. / 2552


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9