ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
Get Adobe Flash player

กราฟแสดงการใช้งบประมาณ