[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 •  
 •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 •  
  •  
  •  
  •  
 •  
  •  
   •  
   •  
   •  
  •  
   •  
   •  
   •  
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  •  
   •  
  •  
   •  
   •  
   •  
 •  
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  •  
   •  
   •  
   •  
 •  
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
  •  
   •  
   •  
   •  
ประวัติ กศน.ตำบลเชียงหวาง
กศน.ตำบลเชียงหวาง เดิมเป็นห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้จัดสร้าง ห้องประชุมขึ้นใหม่ ครู กศน.ตำบลเชียงหวาง สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จึงได้ขออนุญาตใช้จัดตั้งเป็น กศน.ตำบลเชียงหวาง เมื่อ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 โดยมี นางนิตยา   ชัยชิต ปฏิบัติหน้าที่เป็น หัวหน้า กศน.ตำบลเชียงหวาง และ   มี ครู กศน.ตำบล อีก 2 คนคือนางสาวสุดาภรณ์ รอดชมภู และนายธนากร ไชยโพคา ปฏิบัติหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชาวตำบลเชียงหวาง จนถึงปัจจุบัน

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ.2544

 ใบงานวิชาพัฒนาอาชีพ

ประถมศึกษา     คลิกที่นี่เพื่อ Download

ม.ต้น                 คลิกที่นี่เพื่อ Download

ม.ปลาย             คลิกที่นี่เพื่อ Download

 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษา     คลิกที่นี่เพื่อ Download

ม.ต้น                 คลิกที่นี่เพื่อ Download

ม.ปลาย             คลิกที่นี่เพื่อ Download

 

 

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

ระดับม.ต้น

                     ทร   21001         ทักษะการเรียนรู้             (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                     พท  21001         ภาษาไทย                      (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                     พว  21001          วิทยาศาสตร์                  (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                     อช  21001          ช่องทางการพัฒนาอาชีพ(คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                     ทช  21001         เศรษฐกิจพอเพียง           (คลิกที่นี่เพื่อ Download)

ระดับม.ปลาย

                             ทร 31001          ทักษะการเรียนรู้             (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                      พท 31001          ภาษาไทย                       (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                      พว 31001          วิทยาศาสตร์                    (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                      อช 31001          ช่องทางการพัฒนาอาชีพ(คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                      ทช 31001          เศรษฐกิจพอเพียง           (คลิกที่นี่เพื่อ Download)
                      ทช 31001          ศิลปศึกษา                       (คลิกที่นี่เพื่อ Download)เข้าชม : 1238
 

กศน.ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 41150 
โทรศัพท์ 0-4227-9268 โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin