[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

  

  

8 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ต้อนรับคณะนิเทศ..จาก สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
ต้อนรับคณะนิเทศ..จาก สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
29 / มี.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
บทเรียนและแบบทดสอบการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ (นอกฤดูการ)
6 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเพ็ญ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเพ็ญ
7 / ก.ย. / 2554 : แหล่งเรียนรู้ อำเภอเพ็ญ
ศูนย์ผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านท่าหลักดิน
แหล่งเรียนรู้คุ่อำเภอเพ็ญ ผ้ามัดหมี่พื้นบ้าน
7 / ก.ย. / 2554 : แหล่งเรียนรู้ อำเภอเพ็ญ
วัดป่าเพ็ญวนารามคอนสวรรค์
วัดป่าเพ็ญวนารามคอนสวรรค์ วัดป่าเก่าแก่
7 / ก.ย. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
น้ำลูกยอ...รสดี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน..น้ำลูกยอดีดี..สักแก้ว
7 / ก.ย. / 2554 : แหล่งเรียนรู้ อำเภอเพ็ญ
วัดโพนทอง
วัด โบราณสถาน สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอเพ็ญ
7 / ก.ย. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์เป็นแหล่งเรียนรู้คู่อำเภอเพ็ญ
7 / ก.ย. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย ประจำตำบลนาพู่
7 / ก.ย. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พระธาตุนางเพ็ญ
ตำนานพระธาตุนางเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
7 / ก.ย. / 2554 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเพ็ญ
กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติ.
บ้านท่าหลักดิน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com