[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเพ็ญ
กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติ.

พุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


 
ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้ง
กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติบ้าน
ท่าหลักดิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพ็ญ และได้รับเงินกองทุนหมุนเวียน เป็นจำนวน 25,000 บาท
กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติได้ดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2544 สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในตำบล
นาบัว โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ตำบลนาบัว ได้พิจารณาให้กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ บ้านท่าหลักดิน เป็นกลุ่มอาชีพ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นเครือข่ายให้เป็นวิสาหกิจชุมชน โดย ว่าที่ ร.ต. โกมล บุญสูงเพชร นายอำเภอเพ็ญ ให้กลุ่มบ้านท่าหลักดินเป็นแม่ข่าย ตัวจักรในการขับเคลื่อนขยายเครือข่ายให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อระดม ระดมสมองเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ การกระจายงานและรายได้สู่สมาชิกแบบครบวงจร
ผลผลิต
ผ้าทอสีธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ (คราม)มีลาย ต่างๆ ได้แก่
- ลายนาคต้น - ลายต้นสน
- ลายกงน้อย - ลายคมเจ็ด
- ลายคมห้า - ลายนาคขอ
- ลายแมลงมุม - ลายระฆัง
- ลายสายฝน - ลายกระจับ
- ลายข้าวหลามตัด - ลายแจกัน
- ลายพานพุ่มโคมไฟ - ลายช่อฉัตร
- ลายผีเสื้อ - ลายตะวันทอแสง


เข้าชม : 2556


ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเพ็ญ 5 อันดับล่าสุด

      กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติ. 7 / ก.ย. / 2554


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com