[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
พระธาตุนางเพ็ญ

พุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


พระธาตุนางเพ็ญ

สถานที่ติดต่อ วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150

โทรศัพท์ -
e – mail address -

ชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด นางใคร่ครวญ ผิวเหลือง

โทรศัพท์ 086 - 2267247

e – mail address -

ชื่อผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอเพ็ญ นายสมพงษ์ รอดวินิจ

โทรศัพท์ 081 - 9747703

e – mail address -

ชื่อครู ศรช. ประจำพื้นที่ นางวันเพ็ญ ผานาค

โทรศัพท์ -
e – mail address -

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเพ็ญตามตำนาน

ตามตำนานประมาณ ปี 1600 - 1700 กล่าวว่าที่ตั้งของอำเภอเพ็ญในปัจจุบันนั้นแต่เดิมมีลำน้ำสายเล็กแต่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำใสสะอาดตาไหลลงสู่ลำน้ำสวยเป็นพื้นที่ราบอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นานาชนิดและ ในช่วงระยะนั้นชาวข่าและขอมมีอำนาจเที่ยวไล่กวดต้อนหัวเมืองเล็กใหญ่เพื่อเป็นเมืองขึ้นของตนและ
เมืองอุบลราชธานีก็เป็นเมืองหนึ่งที่ถูกอิทธิพลของข่า, ขอมแผ่เข้ามา พระยาศรีสุทโธกับพระนางจันทราพร้อมด้วย ข้าราชบริพาร จึงได้ชักชวนราษฎรอพยพและเดินทางมาสมทบกับขุนวรบุตรซึ่งอพยพจากเมืองหนองหาน ขุนราชปากดี ซึ่งอพยพมาจากเมืองหนองคายและพระยาคำสิงห์ ซึ่งอพยพมาจากเมืองสกลนครเมื่อรวมกำลังกันได้แล้วจึงได้ ตั้งเมืองกันขึ้นในบริเวณลำน้ำสายดังกล่าว และได้สถาปนาพระยา ศรีสุทโธเป็นเจ้าเมือง พระยาศรีสุทโธและพระนางจันทรามีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งทรงสิริโฉมงดงามยิ่งนัก ประกอบกับเกิดในวันเดือนเพ็ง (เพ็ญ = พระจันทร์ เต็มดวง)จึงได้ตั้งชื่อให้ว่า "นางเพ็ง" (สำเนียงพื้นเมืองถ้าเป็นสำเนียงภาคกลางคือ เพ็ญ) เมื่อเจริญวัยเข้าสู่วัยสาว กิติศัพท์ความงามของพระนางเพ็งได้เล่าลือไปในหัวเมืองต่าง ๆ เช่น เมืองบาง (หมู่บ้านหนึ่งของตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย) เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองหาน และเจ้าเมืองทั้งสามใฝ่ฝันที่จะสู่ขอพระนางเพ็งไปเป็นภรรยา และต่างฝ่ายต่างก็ส่งฑูตมาสู่ขอพระนางเพ็งต่อพระยาศรีสุทโธจึงสร้างความลำบากใจให้แก่พระยาศรีสุทโธเป็นอย่างยิ่ง
ในที่สุดเจ้าเมืองทั้งสามจึงได้ยกทัพมาเพื่อแย่งชิงพระนางเพ็งสงครามชิงนางจึงเกิดขึ้น พระยาศรีสุทโธและพระนางจันทรา
เมื่อทราบข่าวนี้ก็เกิดวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ข้าราชบริพารทั้งหลายจะต้องมาตายเพราะพระนางเพ็ง พระยาศรีสุทโธและพระนางเพ็ง จึงได้หาทางแก้ไขโดยขอประวิงเวลาในการตัดสินใจต่อเจ้าเมืองต่าง ๆ มีกำหนด 3 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้วพระนางจะให้คำตอบในระหว่างที่ขอประวิงเวลาอยู่นั้นพระนางเพ็งคิดว่าหากตกลงแต่งงานกับคนใด คนหนึ่งแล้วฝ่ายที่ไม่ได้ตัวนางก็จะต้องเสียใจและอาจตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการใช้กำลังรบพุ่งเพื่อชิงตัวนางก็เป็นไปได้ ถ้าหากไม่มีนางเสียแล้วปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี นางจึงได้ขอร้องให้พระบิดาและพระมารดา หาช่างมาก่อสร้างเจดีย์ขึ้น ข้างในเจดีย์ทำเป็นโพรงแล้วนางแจ้งความประสงค์ให้แก่บิดามารดาตลอดจนญาติพี่น้อง ทั้งหลายทราบพร้อมทั้งกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายโดยแจ้งให้ทราบว่าการที่นางเสียสละครั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่ข้าราชบริพาร ที่จะมาล้มตายเพราะนาง พระยาศรีสุทโธ พระนางจันทราและญาติของพระนางเพ็งได้ห้ามปรามแต่ก็ไม่อาจทัดทานความตั้งใจของพระนางเพ็งไว้ได้ครั้งแล้วพระนางเพ็งจึงได้แต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนgข้าไปบำเพ็ญภาวนาในเจดีย์แล้วให้ช่างโบกปูนเจดีย์ดังกล่าวให้มั่นคงซึ่งต่อมานางได้เสียชีวิตในเจดีย์นั้น เมื่อครบกำหนด 3 เดือนเจ้าเมืองต่าง ๆ ก็กลับมาสู่ขอ ครั้งมาถึงจึงได้ทราบว่าพระนางเพ็ง ได้สิ้นชีวิตแล้วต่างก็พากันเศร้าโศกเสียใจและยกทัพกลับเมืองของตนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางเพ็งที่เสียสละชีวิตของตนเพียงผู้เดียวเพื่อไม่ให้เกิดศึกชิงนางซึ่งจะทำให้ข้าราชบริพารล้มตาย ชาวเมืองจึงได้ตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ว่า เมืองเพ็งหรือ เมืองเพ็ญตราบเท่าทุกวันนี้

เป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2450 มีพระยาอนุชาติวุฒิคุณ เป็นนายอำเภอเพ็ญคนแรก นับถึงปัจจุบันอำเภอเพ็ญมีอายุได้ 94 ปี

สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเพ็ญ

ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ แต่เดิมตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญ ตำบลเพ็ญ แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวคับแคบ ซึ่งต่อมามีสถานที่ราชการอีกหลายแห่งที่จะต้องแยกออกไป ในปี 2496 จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเพ็ญ จากหมู่ที่ 1 ตำบลเพ็ญมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 17 บ้านสันป่าตองตำบลเพ็ญเนื่องจากเป็นสถานที่สูงใกล้เส้นทางคมนาคม และมีบริเวณกว้างขวางกว่าเดิมไม่อยู่ในย่านชุมชนเกินไป การก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เริ่มเมื่อ
พ.ศ.2496 ในสมัยนายดำริห์ สุขกมล ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเพ็ญและเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2497 ในสมัย

นายฟู รักราชการดำรงตำแหน่งนายอำเภอเพ็ญเข้าชม : 2559


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      ต้อนรับคณะนิเทศ..จาก สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี 8 / ก.พ. / 2560
      การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ 29 / มี.ค. / 2558
      ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเพ็ญ 6 / ก.ค. / 2555
      น้ำลูกยอ...รสดี 7 / ก.ย. / 2554
      ดอกไม้ประดิษฐ์ 7 / ก.ย. / 2554


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com