[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

  

  

17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอเพ็ญ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอเพ็ญ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนของ กศน.อำเภอเพ็ญ โครงสร้างหลักสูตร การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดหลักสูตรการศึกษ
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๙ พ.ค.๖๑ นายสมัย แสงใส ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อรับทราบนโยบายสั่งการจากส่วนกลางและรายงานการประชุมประจำเดือนให้สำนักงาน กศน. ได้รับทราบ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมัย แสงใส ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ และผู้บริหารทั้ง ๑๙ อำเภอ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าแผนงาน กศน.อำเภอ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อรับทราบนโยบายสั่งการจากส่วนกลางและรายงานการประชุมประจำเดือนให้สำนักงาน กศน. ได้รับทราบ ณ
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๔ พ.ค.๖๑ นายสมัย แสงใส ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาส ๑-๒ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ไตรมาส ๓-๔
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมัย แสงใส ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส ๑-๒ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ไตรมาส ๓-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด ผอ.กศน.อำเภอ
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑ พ.ค.๖๑ นายสมัย แสงใส ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ วิทยากรไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมัย แสงใส ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ และบุคลากรกศน.อำเภอเพ็ญ ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นวิทยากร ร่วมกับ ผอ.นลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรีและ ผอ.ณิชา คำชมภู ผอ.กศน.อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เรื่องวิถีไทย วิถีพอเพียง หน่วยที่ 4 ของโครงการ ไทยนิยม
21 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพการค้าขาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17-20 เมษษยน 2561 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพการค้าขาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
แบบคัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ 2 ด้วยการประเมินสภาพจริงสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
แบบคัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ 2 ด้วยการประเมินสภาพจริงสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
8 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเพ็ญ กับโครงการศาสตร์พระราชา (ตามรอยพ่อแบบพอเพียง)
ผอ.สมัย แสงใส (ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ) จัดโครงการศาสตร์พระราชา (ตามรอยพ่อแบบพอเพียง)ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเพ็ญได้รับทราบและได้นำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
ประกาศการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
12 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\"
โครงการ \"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\" กศน.อำเภอเพ็ญได้จัดฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจทั้ง 11 อาชีพ
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอเพ็ญ
ประกาศ กศน.อำเภอเพ็ญ เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน
12 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปั่น เพื่อ พ่อ
กศน.อำเภอเพ็ญร่วม ปั่น เพื่อ พ่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2558
7 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาฯ มหาราช
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาฯ มหาราช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 108
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 108 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558
11 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานที่ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
7 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเพ็ญ
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเพ็ญ ประจำภาคเรียนที่ 2/58 ประจำปีงบประมาณ 2559
5 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ กศน.อำเภอเพ็ญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วกันและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา กศน.อำเภอเพ็ญ
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (วิชาบังคับ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเพ็ญ
20 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะในการสอบราคา
ประกาศผู้ชนะในการสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเพ็ญ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com