[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

  

  

21 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพการค้าขาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
17-20 เมษษยน 2561 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพการค้าขาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
แบบคัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ 2 ด้วยการประเมินสภาพจริงสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
แบบคัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ 2 ด้วยการประเมินสภาพจริงสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
8 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเพ็ญ กับโครงการศาสตร์พระราชา (ตามรอยพ่อแบบพอเพียง)
ผอ.สมัย แสงใส (ผอ.กศน.อำเภอเพ็ญ) จัดโครงการศาสตร์พระราชา (ตามรอยพ่อแบบพอเพียง)ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเพ็ญได้รับทราบและได้นำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
ประกาศการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
12 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\"
โครงการ \"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\" กศน.อำเภอเพ็ญได้จัดฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจทั้ง 11 อาชีพ
23 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอเพ็ญ
ประกาศ กศน.อำเภอเพ็ญ เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน
12 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปั่น เพื่อ พ่อ
กศน.อำเภอเพ็ญร่วม ปั่น เพื่อ พ่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2558
7 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาฯ มหาราช
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาฯ มหาราช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 108
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 108 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558
11 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานที่ ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
7 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเพ็ญ
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเพ็ญ ประจำภาคเรียนที่ 2/58 ประจำปีงบประมาณ 2559
5 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ กศน.อำเภอเพ็ญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วกันและรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา กศน.อำเภอเพ็ญ
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (วิชาบังคับ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเพ็ญ
20 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะในการสอบราคา
ประกาศผู้ชนะในการสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเพ็ญ
25 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอเพ็ญ
เปิดสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ณ อำเภอวฃิระบารมี จังหวัดพิจิตร
ศึกษาดูงาน ณ อำเภอวฃิระบารมี จังหวัดพิจิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสื่อเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอเพ็ญ 9/12/2557
30 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเพ็ญ
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเพ็ญ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com