ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร 0-4227-9268 e-mail nfe__phen@hotmail.com