[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

15 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายเทพพร มูลเหลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกู่แก้ว นางจารุวรรณ โยธะบุรี ครู กศน.ตำบลและนางสาวณัฐชนันท์พร ศรีบุญเรือง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ แ
15 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมรับฟัง การมอบนโยบาย จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลา ๑๑.๐๐น. นายเทพพร มูลเหลา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกู่แก้ว เข้าร่วมรับฟัง การมอบนโยบาย จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ระหว่าง กศน. อาชีวศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับโครงการเขิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน
27 พฤษภาคม 2557 นางอภิญญา ลีบ่อน้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกู่แก้วพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการเขิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ บ้านดอนแคน ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกู่แก้วสัญจร
กศน.อำเภอกู่แก้วสัญจร ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียน อำเภอกู่แก้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียน กศน. อำเภอกู่แก้ว วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.กู่แก้ว
นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557พร้อมทั้งได้เดินเยี่ยมชมบูทออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของกศน.อำเภอกู่แก้ว และหน่วยงา
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น ระดับประเทศ
ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอกู่แก้ว มอบ รางวัลที่ ๑ ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ นางประไพรพรรณ อินทสร้อย
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ASEAN Study Camp & Songkran Festival @ Udonthani
ASEAN Study Camp @ Udonthani โครงการค่ายอาเซียนศึกษาสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี โดย นายประกอบ กุลบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมใจชาวอุดรธานี ร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ นางอภิญญา ลีบ่อน้อย
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
กศน.อำเภอกุ่แก้ว จัดการเรียนการสอนอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๕๐ ชั่วโมง \"ศิลปะการจับผ้าประดับตกแต่งแบบต่างๆ\" โดยได้รับเกียรติ จากนายธวัชชัย แปรงศรี เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์เลือกตั้ง สว.
รวมพลคน กศน. เพื่อประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สว. ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ร่วมรณรงค์ เลือกตั้ง สว.
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนา กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการพัฒนา กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม 2557
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงนักศึกษาเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประชุมชี้แจงนักศึกษาเทียบระดับ เพื่อให้ทราบแนวทางในหลักสูตรการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลคอนสาย
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ” ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ” ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) ๑ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่สักทองแคมป์
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เล่าข่าว ชาวกู่แก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เล่าข่าว ชาวกู่แก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรางค์กู่แก้วเกมส์ครั้งที่ ๒
ปรางค์กู่แก้วเกมส์ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557
26 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ICT)
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ICT)
26 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เล่าข่าว \\\"ชาวกู่แก้ว\\\" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
เล่าข่าว \\\"ชาวกู่แก้ว\\\" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖
๙ เมษายน ๒๕๕๖ กศน.อำเภอกู่แก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัฤธยาศัยอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลบ้านจีต   อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4225-6112  
โทรสาร   0-4225-6111  
Email:sri_soontorn@hotmail.com Website:http://udon.nfe.go.th/kuekaeo/index.php                                   
ผู้ดูแลระบบ Admin

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01