[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 
แนะนำบทเรียน

ช่องทางทำมาหากิน
      ดูวีดีโอเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางการประกอบอาชีพ ทำเป็นอาชีพเสริม หรือแม้แต่ทำกินเองในครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำวัน ก็ได้ เรียนฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน
 
เทคนิคการใช้ Sothink SWF Easy
      เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Sothink SWF Easy ซึ่งเป็นโปรแกรมเล็ก ๆ แต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง สามารถออกแบบหัวเว็บไซต์ สามารถใส่ animation effects ได้อย่างสวยงาม น่าสนใจและใช้ระยะเวลาสั้นในการสร้าง อีกทั้งการสร้าง Album ภาพ การเลือกใช้และสร้าง Banner การเลือกใช้ Buttons การนำ Flash ไปใช้ใน Dreamweaver เป็นต้น
ดูตัวอย่างบทเรียน  |  ดาวน์โหลดโปรแกรม Sothink | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
โปรแกรม กองทุนหมู่บ้าน
   โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน ออกรุ่นใหม่ เวอร์ชั่น 4.0.0 ออกแล้ว ปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดเงินปันผลให้สมาชิก ใช้งานง่าย เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอโปรแกรม ส่งซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ พร้อมแผ่นซีดีที่เขียนได้ (CD-R) จำนวน 2 แผ่น...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอรับโปรแกรม ฟรี คลิกที่นี่ ดาวโหลดโปรแกรมเพื่อทดลองใช้ คลิกที่นี่
เทคนิคการใช้งาน Captivate 3
      เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Captivate สร้างสื่อมัลติมีเดียที่มีปฏิสัมพันธ์ สร้าง banner text animation และรูปภาพต่อเนื่อง การทำข้อสอบแบบ Multiple Choice
ดาวน์โหลดโปรแกรม Captivate  | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Camtasia Studio
      นำเสนอเนื้อหาครบกระบวนการในการทำสื่อ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Camtasia Studio เริ่มต้นบันทึกหน้าจอแบบง่ายกับ Camtasia Studio การใช้งาน Camtasia Recorder การตัดต่อวีดิโอ (Editing) และ การจัดทำสื่อตามรูปแบบที่ต้องการ (Production)
ดาวน์โหลดโปรแกรม Camtasia  | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Flip Album
      เนื้อหาครอบคลุม การใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6 สร้างหนังสือเล่มใหม่ การตกแต่งหนังสือ การเพิ่มสันกลางหนังสือ การกำหนดรูปแบบเล่มของหนังสือ การทำให้รูปภาพเต็ม 2 หน้า การนำเข้าจากเอกสารภายนอก การจัดการหน้าสารบัญ หน้าดัชนีท้ายเล่ม การใส่เสียงใน Flip Album การแทรกภาพยนตร์ในหน้าหนังสือ การปรับแต่งหนังสือให้น่าสนใจ การจัดทำชั้นหนังสือ (Bookshelf) และ อื่น ๆ
ดาวน์โหลด โปรแกรม Flip Album | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
เทคนิค Photoshop CS3
      เรียนรู้การตกแต่งภาพอย่างสวยงามด้วย Photoshop CS3 เช่น การทำตัวหนังสือ การตกแต่งใบหน้าให้นวลเนียนเหมือนดารา การทำตัวหนังสือโค้ง การเปลี่ยนสีดอกไม้ เป็นต้น
สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
สร้างเว็บด้วย โปรแกรมนาโม
      เรียนรู้การสร้างเว็บแบบมืออาชีพ จากผู้สอนมืออาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นคนตกยุค และเป็นการเรียนรู้ หรือเผยแพร่ผลงานบนเว็บ สอนเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่อง
ดาวน์โหลดโปรแกรม Namo | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007
     เรียนรู้การใช้งาน MS PowerPoint 2007 เนื้อหาครอบคลุม ฟีเจอร์ใหม่ของ PowerPoint 2007 หลักการออกแบบหน้าสไลด์ กฎในการออกแบบหน้าสไลด์ เครื่องมือในริบบอน (Ribbon) ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 มุมมอง (View) สไลด์แบบต่างๆ และ การสร้างงานพรีเซนต์เตชั่นแบบง่ายๆ
สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย SwishMAX2
     สามารถนำเสนอเนื้อหาผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในบทเรียนได้จัดทำเนื้อหา พร้อมทั้งมีไฟล์แม่แบบ ให้ดาวน์โหลดไปทำควบคู่กับบทเรียน ผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่สูงนัก ก็สามารถเรียนได้
ดาวน์โหลดโปรแกรม SwishMax | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss เบื้องต้น
      เรียนรู้การใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การกำหนดตัวแปร การเตรียมข้อมูล ตัวอย่างแบบสอบถาม การประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : แบบฝึกทักษะเสริม เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     แบบฝึกหัดประกอบการบรรยายการใช้งานโปรแกรม Director เช่น เรื่องความสัมพันธ์ของ Cast Stage และ Score การสร้าง Film Loop ตลอดจนเรื่อง การ Package เป็นต้น
สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver 
     การการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver มีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย เช่น ความรู้เบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ หลักการสร้างเว็บไซต์ ตกแต่งเว็บเพจด้วยกราฟิก การสร้างตารางบนเว็บเพจ การเชื่อมโยง การออกแบบเลย์เอาท์ เฟรม เลเยอร์ แฟลช การจดทะเบียนเว็บไซต์ การหาเว็บโฮสติ้ง และการอัพโหลดไฟล์ เป็นต้น
ตัวอย่างบทเรียน | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
 
เรียนรู้ Access VBA (pdf)
   เรียนการใช้งาน VBA กับ Microsoft Access 2003 เพิ่มขีดความสามารถของการจัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูลได้ดังใจ การนำเสนอ สั้น กระทัดรัด ได้ใจความ ง่ายต่อการเข้าใจ.....

สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
โปรแกรม ธนาคารโรงเรียน
   โปรแกรมธนาคารโรงเรียน ออกรุ่นใหม่ เวอร์ชั่น 3.0.0 ออกแล้ว เพิ่มเมนูการกู้เงิน เหมาะสำหรับสำหรับ หน่วยงาน สถานศึกษา นำไปจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการออม โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูล การฝาก การถอน การคิดดอกเบี้ย และการรายงานต่าง ๆ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ แจกฟรี...
สร้าง VCD ด้วย ProShow Gold
   เดี๋ยวนี้ คนนิยมถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ถ่ายมาแล้วเยอะ ๆ มาทำเป็น วีซีดี ดูกันดีกว่า ใช้เล่นกับเครื่องเล่นวีซีดี หรือคอมพิวเตอร์ เลือกเพลงประกอบได้ตามใจชอบ หรือจะบรรยายประกอบ ก็ได้ หรือจะทำวีซีดี ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม ต่าง ๆ ก็แสนง่าย .....
ตัวอย่างบทเรียน | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
สร้างบทเรียน CAI ด้วย Director
   เรียนรู้การสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรมแนวหน้า Macromedia Director สร้างบทเรียน interactive ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ.....

ตัวอย่างบทเรียน | สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
เรียนรู้ Excel รายละเอียดเนื้อหา
   เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Excel สำหรับการทำบัญชี พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง ทำแผนภูมิ และอื่น ๆ .....

สมัครสมาชิกและเรียนฟรี ]
เรียนภาษาอังกฤษ
   เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่การเรียงประโยคในภาษาอังกฤษ และมีแบบทดสอบพร้อมเฉลย ให้ทดลองทำด้วยตนเอง .....
เรียนฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน

CT : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CT001 : บทความ สาระน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ECTI
CT002 : ประวัติคอมพิวเตอร์
CT003 : ระบบคอมพิวเตอร์
CT004 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
CT005 : การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
CT006 : ระบบจำนวน
CT008 : แบบทดสอบวิชาระบบคอมพิวเตอร์
CT009 : การสร้างแผ่นพับ
CT111 : testSCORM
ioi : หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชการ(สาขาคอมพิวเตอร์)
Technical School
TC001 : แผนภูมิความคิดด้วย MindManager
TC002 : เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
TC003 : กลศาสตร์ และฟิสิกส์ทั่วไป
TC004 : รวมผลงานสื่อเรียนรู้จากการประกวดของกรมวิชาการ
TC005 : การเกิดปฎิกิริยาเคมี
TC006 : การเตรียมสารละลาย
TC007 : การวัดการเกิดปฎิกิริยาเคมี
TC008 : การสืบพันธุ์พืชดอก
TC009 : คลื่นเสียง
TC010 : ธรณีภาค
TC011 : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฎิกิริยาเคมี
TC012 : พันธุกรรม
TC013 : ไฟฟ้ากระแสตรง
TC014 : หมู่เลือด
Variety School
VC001 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์
VC002 : สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
VC003 : ประกาศข่าวราชการที่ควรทราบ
VC004 : การศึกษาพิเศษ
VC005 : เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย
VC006 : English Tense
VC007 : คำสุภาพ คำราชาศัพท์
VC008 : English for Tourist Police
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
WP001 : ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
WP002 : การใช้งาน Microsoft Word 97
WP003 : สไลด์แนะนำการสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วย Microsoft Word 97
WP004 : Microsoft Word 2000/XP - Level I
WP005 : Microsoft Word 2000/XP - Level II
WP006 : Microsoft Word 2000/XP - Level III
WP007 : OfficeTLE Writer
WP008 : Tips & Trick – MS Word
WP009 : OpenOffice.org Writer
WP010 : การใช้โปร แกรม OpenOffice.org Writer 2.0
WPEX01 : แบบทดสอบซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
เทคโนโลยีเว็บและภาษา HTML
WB001 : เทคโนโลยีเว็บ
WB002 : พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML
WB003 : สไลด์แนะนำการสร้างเว็บด้วย Macromedia Dreamweaver
WB004 : การสร้างเอกสารเว็บ Macromedia Dreamweaver MX :: PDF format ::
WB005 : กราฟิกสำหรับเว็บ
WB006 : สร้างสรรค์งานกราฟิกสำหรับเว็บ
WB008 : เทคนิคการใช้งาน Adobe PhotoShop
WB009 : แบบทดสอบเทคโนโลยีเว็บและภาษา HTML
WB010 : เครื่องมือช่วยในการออกแบบเว็บ
WB011 : การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเว็บ
WB012 : เริ่มต้นกับภาษา HTML
WB013 : HTML เบื้องต้นพร้อมเสียงบรรยาย
WB014 : มาตรฐานการพัฒนาเว็บ
WB015 : Web Standard by W3C
WB016 : เอกสารบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับเว็บเทคโนโลยี
WB017 : JavaScript น่าใช้
WB018 : พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS
ซอฟต์แวร์นำเสนอ
PS001 : การสร้างสื่อนำเสนอผลงาน
PS002 : สไลด์แนะนำการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 97
PS003 : สร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint
PS004 : เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint
PS005 : OfficeTLE Impress
PS006 : แบบทดสอบ Microsoft PowerPoint และเทคนิคการนำเสนอผลงาน
PS007 : แบบทดสอบโปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอ
PS008 : นำเสนอความคิดด้วย Mind Map
PS009 : เทคนิคการนำเสนอด้วย Illustration
ซอฟต์แวร์คำนวณ
SP001 : เริ่มต้นสร้างงานกับ Microsoft Excel 97
SP002 : สไลด์แนะนำการสร้างงานคำนวณด้วย Microsoft Excel 97
SP003 : เริ่มต้นกับ Microsoft Excel
SP004 : เทคนิคการคำนวณ และการนำเสนอด้วยกราฟของ Microsoft Excel
SP005 : บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel
SP006 : แบบทดสอบซอฟต์แวร์คำนวณ
SP007 : Microsoft Excel 2000 Flash
SP008 : OfficeTLE Calc
SP009 : เทคนิคการคำนวณด้วย Microsoft Excel
แนะนำหลักสูตร
In001 : คำกล่าวแนะนำหลักสูตร
In002 : คู่มือการใช้งานระบบ
In003 : ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
In004 : 10 คำถามทดสอบฝีมือ
In005 : โครงการพัฒนา e-Learning
In006 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดการสอบวันที่ 26 และ 27
In007 : การทดสอบความรู้โครงการนำระบบ e-Learning มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู
In008 : ประกาศผลสอบ
In009 : เฉลยข้อสอบ HTML
In010 : เฉลยข้อสอบ PowerPoint
In011 : เฉลยข้อสอบ Excel
In012 : เฉลยข้อสอบ Word Processor
e-Learning
EL001 : ความรู้เกี่ยวกับ e-Learning
EL002 : การเรียนรู้ออนไลน์ : Online Learning
EL003 : การฝึกอบรมด้วยสื่อมัลติมีเดีย
EL004 : CyberTools
EL006 : เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (e-Book)
EL007 : แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี e-Learning
EL008 : หลักการและวิธีการพัฒนา e-Learning
EL009 : Macromedia Flash for e-Learning
EL010 : การพัฒนาสื่อเรียนรู้ดิจิทัล (e-Courseware)
EL011 : การติดตั้งระบบ LearnSquare บนระบบปฏิบัติการ LinuxTLE 7.0
EL012 : Moodle ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน e-Learning
EL013 : การใช้งาน moodle แบบ step by step
EL014 : ซอฟต์แวร์จัดการระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ LearnSquare
EL015 : การสร้างสื่อ e-Learning ด้วย Macromedia Captivate
EL016 : การติดตั้งระบบ LearnSquare
Multimedia e-Book
EB001 : กำจัด Spy ware ด้วยโปรแกรม Ad Aware SE
EB002 : กำจัด Spyware ด้วยโปรแกรม Spybot - Search & Destroy
EB003 : ท่องเว็บด้วย Mozilla Firefox
EB004 : ระบบปฏิบัติการ Unix Solaris
EB005 : ป้องกันตัวจากไข้หวัดนก
EB006 : OpenOffice.org V2
EB007 : การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author 4.5.7
Graphics & Multimedia
GM001 : เทคโนโลยีเสียง
GM002 : รูปภาพดิจิทัล
GM003 : สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP
GM004 : เตรียมพร้อมสร้าง Multimedia e-Book ด้วย Desktop Author
GM005 : สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Adobe Photoshop
GM006 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
GM007 : สี...นั้น..สำคัญไฉน
GM008 : ออกแบบตัวอักษรด้วย Adobe Photoshop
GM009 : PhotoShop ActionScript
GM010 : เริ่มต้นกับ Macromedia Director MX 200
Flash
FL001 : พื้นฐานการใช้งาน Flash
FL002 : การสร้าง Flash Movie
FL003 : เทคนิคการวาดภาพด้วย Flash
FL004 : Flash ActionScript
FL005 : Flash & Multimedia
FL006 : Learning Object by Macromedia Flash
FL007 : วาดการ์ตูนด้วย Macromedia Flash
FL008 : Text Effect with Macromedia Flash
FL009 : การสร้าง Effect น่ารักๆ อย่างง่ายๆ ด้วย Flash
OpenSource Software (OSS) & Freeware
OOo001 : แนะนำ OpenOffice.org 2.0
OOo002 : เทคนิคน่ารู้เกี่ยวกับการใช้งาน OpenOffice.org
OOo003 : เริ่มต้นกับ OpenOffice.org Writer
OOo004 : สร้างสื่อนำเสนอด้วย OpenOffice.org Impress
OOo005 : เริ่มต้นกับ OpenOffice.org Calc
OOo006 : การปรับแต่งข้อมูลและแผ่นงานของ OpenOffice.org Cal
OOo007 : การคำนวณใน OpenOffice.org Calc
OOo008 : การนำเสนอด้วยกราฟของ OpenOffice.org Calc
OOo009 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย OpenOffice.org Calc
OOo010 : เทคนิคการใช้งาน OpenOffice.org Calc
OOo011 : การสร้างสูตรสมการด้วย OpenOffice.org Math
OOS001 : OpenSource Software (OSS) & Freeware
OOS002 : สุดยอดเว็บเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox
OOS003 : รับส่งอีเมล ด้วย Thunderbird
OOS004 : ความรู้เกี่ยวกับ Open Source
OOS005 : Express Web Gallery Maker
OOS006 : ArGoSoft Mail Server
OOS007 : 7-Zip
OOS008 : ดูดเว็บมาดูด้วย WinHttrack
OOS009 : ConvertTLE
OOS010 : แผนภูมิความคิดด้วย FreeMind
OOS011 : MSWLogo ตัวแปลภาษา Logo
OOS012 : สร้างแกลอรี่ภาพง่ายๆ กับ Express Web Gallery Maker
OOS013 : Zip-Unzip หลายฟอร์แมตด้วย IZArc
OOS014 : Kid''s Abacus โปรแกรมนับเลขสำหรับเด็ก
OOS015 : กำจัด Spyware ด้วย Ad-Aware
OOS016 : ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูล
OOS017 : IrfanView โปรแกรมบริหารจัดการรูปภาพ
OOS018 : ประกาศความเป็นเจ้าของรูปภาพด้วย Picture-Shark
OOS019 : จับภาพบนจอด้วย ScreenHunter
OOS020 : จับภาพใส่จอด้วย MWSnap
OOS021 : แปลงไฟล์ VDO
OOS022 : แปลงไฟล์เสียงด้วย Audacity
OOS023 : สร้างไฟล์นำเสนอผ่านเว็บได้ง่ายๆ ด้วย 1-More MiniShow
OOS024 : สร้างสรรค์งานกราฟิกสุดสวยด้วย Project Dogs Waffle
OOS025 : สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย GIMP
OOS026 : Yahoo SiteBuilder เนรมิตเว็บไซต์ใน 5 นาที
OOS027 : สร้าง PDF ไฟล์ด้วย PDF Creator
OOS028 : จำลองเครื่องพีซีเป็น Web Server ด้วย AppServ
OOS029 : สร้างผังงานด้วย DIA
OOS030 : ออกแบบเว็บด้วย NVU Web Generator
OOS031 : ตัวอย่างการจัดทำแผนการเรียนการสอนด้วย OSS & Freeware
Educational Technology
ED001 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ED002 : เทคโนโลยีสื่อ
ED007 : การสร้างแผ่นพับ
ED014 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย OpenOffice.org Calc
ED015 : สูตรการคำนวณของ OpenOffice.org Calc
ED025 : เครื่องมือเด็ดโดนใจ สร้างพรีเซนเทชั่นอย่างมือโปร
ED1234 : เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย
OpenOffice.org
OD001 : เริ่มต้นกับ OpenOffice.org Writer
OD002 : การสร้างจดหมายราชการ
OD003 : การสร้างรายงานการประชุม
OD004 : การสร้างรายงานบัญชี
OD005 : การสร้างบัญชีรายชื่อ
OD006 : การทำ Mail Merge
OD007 : การสร้างแผ่นพับ
OD008 : การออกแบบโปสเตอร์
OD009 : แบบฟอร์มและแม่แบบเอกสาร
OD010 : เอกสารรูปเล่ม
OD011 : เริ่มต้นกับ OpenOffice.org Calc
OD012 : การสร้างรายงานประจำปีด้วย OpenOffice.org Calc
OD013 : การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
OD014 : การจัดการฐานข้อมูลด้วย OpenOffice.org Calc
OD015 : สูตรการคำนวณของ OpenOffice.org Calc
OD016 : ฟังก์ชันการคำนวณของ OpenOffice.org Calc
OD017 : การสร้างฟอร์ม
OD018 : การสร้าง Mail Merge ด้วย OpenOffice.org Calc
OD021 : จำได้ไหมรู้จัก Impress ครั้งแรก เมื่อไร อย่างไร
OD022 : ปรับเปลี่ยนงานพรีเซนเทชั่นอย่างไร ให้น่าสนใจ และตรงใจ
OD023 : พลิกโฉมงานพรีเซนเทชั่นในสไตล์ตัวเอง
OD024 : พิมพ์งานอย่างสร้างสรรค์ สำหรับงานพรีเซนเทชั่น
OD025 : เครื่องมือเด็ดโดนใจ สร้างพรีเซนเทชั่นอย่างมือโปร
OD026 : เคล็ด(ไม่)ลับพิชิตงานพรีเซ็นเทชั่น


เข้าชม : 3830
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัฤธยาศัยอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลบ้านจีต   อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4225-6112  
โทรสาร   0-4225-6111  
Email:sri_soontorn@hotmail.com Website:http://udon.nfe.go.th/kuekaeo/index.php                                   
ผู้ดูแลระบบ Admin

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01