[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ผู้บริหารนับตั้งแต่ได้ประกาศจัดตั้งเป็น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
มีผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งทั้งหมด 4 คน

 

       

 

     

 

 

 นายสัมฤทธิ์  ขิประวัติ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2537
ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 

   

 

 

 

 

   
     

  ดร.วิเชียรโชติ  โสอุบล
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน 2548
ถึงวันที่15 พฤศจิกายน2552

     

 

 

    

 

 

 

 

       

 

 

 นายณฐนนท์  อำนาจเจริญ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
ถึงวันที่ 13 มกราคม 2556

   
     

     

 

 

นายวิษณุ  กล้าวิจารณ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556


     

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

   

 

 

 
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  042-240197 Fax. 042-240197 Email: mud.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   วิชัย บุญทน   Version 2.01