[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
ปรับครอบครัวก่อนลูกมั่วยา

พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

แม้ความอยากรู้อยากลองและการถูกเพื่อนชักชวน จะเป็นสาเหตุที่สำคัญลำดับต้น ๆ ที่ทำให้วัยรุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่พวกเขาก็ยอมรับว่า ความไม่เข้าใจและความไม่คงเส้นคงวา ในการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ปฏิบัติต่อพวกเขา ก็เป็นสาเหตุสำคัญด้านครอบครัวที่มีส่วนผลักดันให้พวกเขาใช้ยาครั้งแรก จนไม่สามารถเลิกได้ และต้องหันกลับไปใช้ยาอีกหลังจากที่พยายามเลิกใช้ไปแล้ว
     ลักษณะของครอบครัว ที่มีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม เป็นเหตุสำคัญที่ผลักดันให้ลูกวัยรุ่น จำนวนไม่น้อย เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่

ครอบครัวที่การอบรมไม่คงเส้นคงวา
     ความไม่คงเส้นคงวา เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ตอบสนองกับพฤติกรรมบางอย่างของลูกไม่สม่ำเสมอ ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสน ไมรู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรเป็นที่ยอมรับหรือไม่เป็นที่ยอมรับ อะไรคือกฎกติกาของบ้าน

ครอบครัวที่ห่างเหิน
     ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นไปอย่างแห้งแล้ง ไม่อบอุ่น ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีการสื่อสารด้วยคำพูดที่ดี ไม่มีการชื่นชมเมื่อลูกทำดี แต่กลับสนใจเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น อาจทำให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้ว่า วิธีเดียวที่จะทำให้พ่อแม่สนใจเขาได้ คือ การทำในสิ่งที่คนในบ้านยอมรับไม่ได้ เช่น การใช้ยาเสพติด

ครอบครัวที่มีความคาดหวังที่ไม่เหมาะสม
     ความคาดหวังที่เกินความสามารถของลูก เป็นเสมือนดาบที่เชือดความมั่นใจของลูกลงทีละน้อย เพราะลูกจะรู้สึกว่าตนเองล้มเหลว และไร้ค่าทุกครั้งที่ไม่สามารถทำตามที่พ่อแม่ซึ่งเขารักและบูชาต้องการได้สำเร็จ การหันไปใช้ยาจึงเป็นหนทางหนึ่งของการประชดพ่อแม่ และใช้เป็นข้ออ้างที่ว่า "อย่าหวังว่าผมจะทำไม่ดีเหมือนคนอื่น..เพราะผมมันไอ้คนขี้ยา"
     ในทางกลับกัน หากครอบครัวมองว่าลูกเป็นคนไม่ได้เรื่อง ทำอะไรไม่เอาถ่านมาตั้งแต่เกิด เด็กที่เกิดมาท่ามกลางครอบครัวเช่นนี้ ก็จะเต็มไปด้วยความโกรธ และรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ลงท้ายก็หาทางออกด้วยการใช้ยาแทนการหาคุณค่าชีวิตให้กับตนเอง

ครอบครัวที่เลี้ยงดูลูกแบบตามใจ
      พ่อแม่จำนวนไม่น้อยที่รักลูกมากเกินไป และปฏิบัติต่อลูกเหมือนทารกตลอดเวลา ช่วยดูแลและแก้ปัญหาแทนลูกในทุกเรื่อง ซึ่งเท่ากับพ่อแม่กำลังสนับสนุนให้ลูกเป็นคนหนีปัญหา เมื่อมีเรื่องคับข้องใจ ทำให้ลูกขาดทักษะในการเผชิญปัญหาด้วยตนเอง กลายเป็นคนเปราะบาง ไม่สามารถอดทนต่อความผิดหวังได้ แม้เป็นความผิดหวังเพียงเล็กน้อย จนอาจทำให้เขาต้องหันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อลดความรู้สึกเหล่านั้น
     นอกจากนี้ มีบ่อยครั้งที่พบว่า ความรักลูก ทำให้พ่อแม่ที่รักแบบตามใจ มักไม่กล้าตักเตือนเมื่อลูกทำผิด เพราะกลัวว่าลูกจะไม่รักตนเอง เมื่อพบว่าลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ไม่กล้าห้ามปราม หรือตักเตือน เพราะกลัวว่าลูกจะเตลิดไป ทำให้ลูกได้ใจ และกล้าใช้ยาอย่างเปิดเผยมากขึ้น จนเลิกไม่ได้ในที่สุด เมื่อเรื่องแดงขึ้นมา หรือลูกถูกตำรวจจับ พ่อแม่พวกนี้ก็มักปฏิเสธความจริงเรื่องลูกติดยา

ครอบครัวที่ดี จะเป็นเกราะป้องกันการติดยา
     ครอบครัวที่ทำหน้าที่ได้ดี ไม่จำเป็นต้องมีความสมบูรณ์พร้อม หากเป็นครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นกับลูก มีเวลาไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกัน ให้เวลาเมื่อลูกต้องการ สนใจและชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ปรึกษาได้เมื่อลูกมีปัญหา ฝึกให้ลูกเผชิญกับความรู้สึกไม่สมหวังเสียบ้างหากสิ่งที่ลูกต้องการ เป็นสิ่งที่พ่อแม่อนุญาตให้ทำไม่ได้ สนับสนุนให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกมีความสามารถพอที่จะทำได้ มีการกำหนดระเบียบ ฝึกวินัยในครอบครัว ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ให้อิสระกับลูกภายในขอบเขตที่เหมาะสม มีการปฏิบัติต่อลูกสม่ำเสมอไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง
     การปฏิบัติเช่นนี้ จะช่วยให้ลูกสามารถควบคุมตัวเอง เลียนแบบการใช้อารมณ์วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความหนักแน่นเพียงพอที่จะไม่เลือกใช้ยาเสพติด เมื่อเขาต้องเผชิญกับความเครียด

"พลังครอบครัว คือ พลังใจป้องกันภัยยาเสพติด"


เข้าชม : 1115

ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      ปรับครอบครัวก่อนลูกมั่วยา 2 / ก.ย. / 2552
      IP Address 30 / มิ.ย. / 2552
      การค้นหาข้อมูลบนเว็บ 30 / มิ.ย. / 2552
      ปัญหาความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ต 30 / มิ.ย. / 2552
      เศรษฐกิจดิจิตอล Digital Economy 30 / มิ.ย. / 2552


 
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  042-240197 Fax. 042-240197 Email: mud.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   วิชัย บุญทน   Version 2.01