[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

  

22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี และคณะครู เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เคารพธงชาติหน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุ
นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี และคณะครู เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เคารพธงชาติหน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุ
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
10 / ต.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
วันที่ ๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.สู่การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.สู่การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุด
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา เริ่มขนวนแห่จากสำนักงานสรรพสามิต จังหวัดอุดรธานีไปยังวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง)
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ตัวแทนครูกศน.ตำบล ตำบลละ๑ คน เข้าร่วมอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ กศน. (ครู ค) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๐๐ น. ตัวแทนครูกศน.ตำบล ตำบลละ๑ คน เข้าร่วมอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ กศน. (ครู ค) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี...ร่วมจัดทำแผนจุลภาค
คณะบุคลากรครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี...ร่วมจัดทำแผนจุลภาค...เพื่อรวบรวมเป็นแผนของอำเภอต่อไป
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดห้องสมุดเฉลิมราชฯ
วันที่ 20 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา...กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี##..ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมราชฯ
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองร่วมบวงสรวง
วันทีี 19 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่..
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันสุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด
กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานการแข่งขันสุดยอด กศน. ระดับจังหวัด ของ กศน.จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบวงจร กศน.จังหวัดอุดรธานี
กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบวงจร กศน.จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
กศน.เมืองอุดรธานีได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม กศน.เมืองอุดรธานี วันที่ 11 มกราคม 2557
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ บุคลากร และพนักงานที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดหนองคาย
23 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับเกียรจากท่าน ประกอบ กุลบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นประธานในงานพิธีมอบ ประกาศนียบัตร
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประสานแผนการรับสมัครผู้เข้าเรับการประเมิน จบ ม.6 ใน 8 เดือน
ประชุมประสานแผนการรับสมัครผู้เข้าเรับการประเมิน จบ ม.6 ใน 8 เดือน กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี และกศน.อำเภอหนองวัวซอ
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมืองอุดรธานีเกมส์ ครั้งที่ 3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประจำทุกภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขัน และค
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.เมืองอุดรธานีเข้าร่วมต้อนรับ พณฯ ท่าน พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานีได้เข้าร่วมต้อนรับ พณฯ ท่าน พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ กศน.อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
โครงการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2556 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
14 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีประชุมรับนโยบายเร่งด่วน ม.6 ภายใน 8 เดือน
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีประชุมรับนโยบายเร่งด่วน ม.6 ภายใน 8 เดือน โดยนายวิษณุ กล้าวิจารย์ ผู้อำนวยาการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องอาเซียน กศน.จังหวัดอุดรธานี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  042-240197 Fax. 042-240197 Email: mud.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   วิชัย บุญทน   Version 2.01