[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

  

14 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพิทักษ์ ราชาทุม รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ จังหวัดนครพนม
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพิทักษ์ ราชาทุม รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี และคณะครู บุคลากร สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีจัด โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ จังหวัดนครพนม
22 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
วันที่ 19 พ.ย. 2561 นางนวลฉวี ภูดิน ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี และคณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรน์สถานวีรชน ค่ายเสนีย์รณยุทธประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดี และสดุดีวีรชนนักรบกล้าตำรวจตระเวนชายแดน ที่เสียชีวิตจากก
วันที่ 19 พ.ย. 2561 นางนวลฉวี ภูดิน ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี และคณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรน์สถานวีรชน ค่ายเสนีย์รณยุทธประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดี และสดุดีวีรชนนักรบกล้าตำรวจตระเวนชายแดน ที่เสียชีวิตจาก
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา
วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี จัดงานมหกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 พลโทอำนวย จุลโนนยาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมี นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี กล่
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถนนสายบุญ
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้ทำกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เคารพธงชาติ เพื่อความเป็นไทย ทุกวันศุกร์ มีพระคุณเจ้าจากวัดโพธิวราราม มารับบิณฑบาตร ๙ รูปณ ห้องสมุดประชาชน \\\\\\\"เฉลิมราชกุมารี\\\\\\\"จังหวัดอุดรธานี
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผลการเรียนระหว่างภาค
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินผลการเรียนระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ.กศน.ตำบลโนนสูง
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ศึกษาดูงาน ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๒๘ –๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ศึกษาดูงาน ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางดวงใจ ศรีเปารยะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ และ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมในการวางแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางดวงใจ ศรีเปารยะ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ และ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมในการวางแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี
1 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ICT กศน.ตำบลโนนสูง กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
โครงการ คอมพิวเตอร์พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
23 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
งานตลาดคลองผดุงสร้างสุขสัญจร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมงานตลาดคลองผดุงสร้างสุขสัญจร โดยกระทรวงศึกษาธิการ
18 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “บรรณารักษ์”
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “บรรณารักษ์”
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี...รวมจัดทำแผนจุลภาค
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี...รวมจัดทำแผนจุลภาคและแผนปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการระดับอำเภอต่อไป
5 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี//....จัดให้มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร กศน.ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
2 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครบรรณารักษ์
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เปิดรับสมัคร \"บรรณารักษ์\"
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา ...พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" จังหวัดอุดรธานี
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา ...พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" จังหวัดอุดรธานี
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
อเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพ ทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองอุดรธานี บริเวณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และร่วมฉ
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่แบ่งปันให้น้อง กลุ่มเป้าหมายพิเศษ by admin wichai
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่แบ่งปันให้น้อง กลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.เมืองอุดรธานี เครือข่ายร่วมสนับสนุน @ ศูนย์เรียนรู้ทันเพื่อความเท่าเทียม วัดโพธิวราราม
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
พิธีรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เฉลิมฉลองครบรอบ 121 ปี
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมงานพิธีรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๑ ปี จังหวัดอุดรธานี \\\"Guinness World Records\\\" 5,121 นางรำ ผู้ทำลายสถิติ 5,515 คน จากผู้เข้าร่วมรำกว่า 26,000 คน ในวันที่ 18 มกราคม 2557
25 / ต.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์นคาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่ง ในการสิ้นพระชนม์ ของค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ขอน้อมส่งเสด็จ สู่อนุปาทิเสสนิพพาน
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการยกระดับการศึกษาจบ ม.6 ใน 8 เดือน สามารถสมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 042240197

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  042-240197 Fax. 042-240197 Email: mud.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   วิชัย บุญทน   Version 2.01