[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

  

5 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
กศน.ตำบลโนนสูง..เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่มีการจัดให้มี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร
12 / ก.พ. / 2556 : ข่าว กศน.ตำบล
ผอ.วิษณุ กล้าวิจารย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ตรวจเยื่ยม กศน.ตำบล
ผอ.วิษณุ กล้าวิจารย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ตรวจเยื่ยม กศน.ตำบล
18 / ม.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กีฬาสีภายใน กศน.ตำบลหมากแข้ง กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
กีฬาสีภายใน กศน.ตำบลหมากแข้ง ณ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
18 / ม.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่ 3
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2554 ณ ศูนย์เรียนรู้ทันเพื่อความเท่าเทียม (วัดโพธิวราราม)
28 / พ.ย. / 2553 : ข่าว กศน.ตำบล
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นถึง การดำเนินชีวิตตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากการดำเนินโครงการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
28 / พ.ย. / 2553 : ข่าว กศน.ตำบล
โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย
โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย กศน. ตำบลโนนสูงวันที่ 5 -20 มกราคม 2553
28 / พ.ย. / 2553 : ข่าว กศน.ตำบล
โครงการค่ายทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ สถานศึกษา 3 ดี
กศน. ตำบลโซนเมือง 5 กลุ่มสามหนอง จัดกิจกรรม.ค่ายทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ สถานศึกษา 3 ดี โซนเมือง 5 กลุ่มสามหนอง ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา กศน.ตำบล โซนเมือง 5 กลุ่มสามหนอง มี 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองบัว ตำบลสามพร้าว ตำบลหนองขอนกว้าง และตำบลหนองนาคำ
28 / พ.ย. / 2553 : ข่าว กศน.ตำบล
โครงการพัฒนา กศน.ตำบลหนองไฮ
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ชุมชน มุ่งให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาศั
28 / พ.ย. / 2553 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เดินรณรงค์เอดส์
สภาพปัจจุบันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนที่ยังขาดประสบการณ์ปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์ และค่านิยมที่ผิดๆตามโลกปัจจุบั
28 / พ.ย. / 2553 : ข่าว กศน.ตำบล
โครงการ เชื่อมความสัมพันธ์แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด
การจัดโครงการ เชื่อความสัมพันธ์แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด กศน.ตำบลเชียงยืน ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนดงหนองโพธิ์ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 24 มกราคม 2553
27 / พ.ย. / 2553 : ข่าว กศน.ตำบล
การศึกษาขั้นพื้นฐานแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.ตำบลนากว้าง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี ได้ขยายการจัดกิจกรรมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนไปประสานงานกับเครือข่ายในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงศูนย์ กศน. ตำบล
27 / พ.ย. / 2553 : ข่าว กศน.ตำบล
โครงการ กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด กศน.ตำบลนาข่า
โครงการ กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด กศน.ตำบลนาข่า การจัดกิจกรรมตามโครงการ กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด กศน.ตำบลนาข่า ครั้งที่ 1โดยความร่วมมือร่วมใจขององค์กรนักศึกษา เครือข่ายต่างๆ และคณะ ครู ศรช.บุคลากร กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ทุกคน ได้ดำเนินการสำเร็จลุล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  042-240197 Fax. 042-240197 Email: mud.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   วิชัย บุญทน   Version 2.01