[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม ได้แบ่งพื้นที่บริการระดับตำบล โดยแบ่งเป็น 7 แห่งเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง