[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย

พุธ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2552


            

             เว็บไซต์ thaienvi.net เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พัฒนาขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่า การสร้างพื้นฐานความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนไทยเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีการดูแลรักษา อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนได้ นอกจากนี้ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ยังช่วยขยายโอกาสการเรียนรู้ให้ครอบคลุมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ ครู นักเรียน ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 เข้าชม : 1243


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การทำลูกประคบสมุนไพร 15 / ต.ค. / 2552
      กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเมืองไทย 26 / ก.ย. / 2552
      ศูนย์การเรียนในชุมชนน่าสนใจ 28 / ม.ค. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 28 / ม.ค. / 2552