[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนในชุมชนน่าสนใจ

พุธ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2552


              ประวัติวัดโพธิการาม     เมื่อแรกเริ่มตั้งหมู่บ้านโพธิ์น้อย  ชาวบ้านโพธิ์น้อยพร้อมหมู่บ้านใกล้เคียงได้อาศัยทำบุญที่วัดบ้านม่วง  (ภายหลังเปลี่ยนเป็นบ้านท่าม่วง) ซึ่งได้ก่อสร้างมาใกล้เคียงกับการสร้างหมู่บ้าน  โดยเสนาสนะภายในวัด สมัยนั้นมี กุฎีหนึ่งหลัง  ศาลาหนึ่งหลัง  พระอุโบสถแบบสมัยขอม สร้างจากอิฐดินเผาและหิน  ต่อมาหลังจาก วัดบ้านม่วงได้ถูกไฟไหม้พร้อมกับไฟไหม้หมู่บ้านครั้งที่สาม  ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหนองใหญ่  พร้อมทั้งได้ย้ายวัดมาไว้ที่บ้านหนองใหญ่ด้วย แต่เสนาสนะมีเพียงกุฎีและศาลาทำบุญอย่างละหลัง ชาวบ้านได ้ใช้วัดที่บ้านหนองใหญ่เป็นที่ทำบุญอยู่ระยะหนึ่ง  เนื่องจากมีความเห็นว่าวัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เป็นการไม่เหมาะสม  จึงย้ายวัดมาอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวัดโพธิการามในปัจจุบันเข้าชม : 1396


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การทำลูกประคบสมุนไพร 15 / ต.ค. / 2552
      กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเมืองไทย 26 / ก.ย. / 2552
      ศูนย์การเรียนในชุมชนน่าสนใจ 28 / ม.ค. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย 28 / ม.ค. / 2552