[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  

  

10 / เม.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กศน.อำเภอน้ำโสม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2561
22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอน้ำโสม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
15-16 มิถุนายน 2560 โครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน
ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการยุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 100/อด.2 ณ สถานีตำรวจน้ำศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
11 / ก.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
8 กันยายน 2559 งานมหกรรม กีฬา กศน.ตำบล อุดรธานี เกมส์
งานมหกรรม กีฬา กศน.ตำบล อุดรธานี เกมส์ เฉลิมฉลอง 50 ปี \" วันระลึกสากลการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2559 ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
29 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
\"12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ\"
กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม เป็นประธาน ณ.หอประชุมอำเภอน้ำโสม
29 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
ในวันที่ 29 ก.ค.2559 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
กศน.อำเภอน้ำโสม จัดโครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
19 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 \\\"ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน\\\"
กศน.อำเภอน้ำโสม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
พิธีเปิดศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
กศน.ตำบล ทั้ง ๗ ตำบล สังกัด กศน.อำเภอน้ำโสม ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
วันที่ 5 พ.ค.59 วันฉัตรมงคล
5 พ.ค.59 คณะครู กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
วันที่ 5 พ.ค.59 วันฉัตรมงคล
5 พ.ค.59 คณะครู กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
วันที่ 21 เมษายน 2559 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ( จังหวัดเคลื่อนที่)
ในวันที่ 21 เมษายน 2559 กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา โดยมีนายชยาวุธ จันทร เป็นประธาน ณ วัดบ้านผากลางนา อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุธานี
23 / ก.พ. / 2559 : ข่าวเด่น
วันที่18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ายความรู้สู่อาเซียน
กศน.อำเภอน้ำโสม ได้จัดกิจกรรมค่ายความรู้สู่อาเซียน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต14 จังหวัดอุดรธานี
8 / ก.พ. / 2559 : ข่าวเด่น
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงกาจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอน้ำโสม จัดโครงกาจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการทำบุญชีครัวเรือน
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ : เพิ่มพูนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ณ ชมโขงรีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
วันแห่งความอาลัย ร่วมถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันแห่งความอาลัย นำโดยนางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
11 ธ.ค.58 Bike for Dad 2015 \\\"ปั่นเพื่อพ่อ\\\"
ในวันที่ 11/12/58 เวลา 06.30 น.ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม พร้อมคณะครู กศน.อำเภอน้ำโสมร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน ณ บริเวณรอบเขตเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
5 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
5 ธันวาคม มหราช
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
26 / พ.ย. / 2558 : ข่าวเด่น
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 \"ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว \"
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผอ กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรมกับหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสมเป็นประธาน เพื่อสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น ณ บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผอ กศน.อำภอน้ำโสม และคณะ ร่วมวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>