[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  

  

15 / ต.ค. / 2552 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเลี้ยงจิ้งหรีด
เนื่องจากเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีโอกาสได้เดินทางไปเยื่ยมญาติ ที่จังหวัดขอนแก่น และได้เห็นการเลี้ยงจิ้งหรีดของชาวบ้าน จึงเกิดความสนใจ และได้ซักถามวิธีการเลี้ยงจากชาวบ้าน
15 / ต.ค. / 2552 : แหล่งเรียนรู้
ถ้ำผาประทุม
เป็นถ้ำกว้างใหญ่อยู่ในเขาผาปทุม ห่างจากบ้านน้ำปู่ ตำบลบ้านหยวกประมาณ 3 กิโลเมตร
15 / ต.ค. / 2552 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทำกลองเพล
พระที่วัดต้องการที่จะให้ทำกลองเพื่อทำขึ้นมาใช้ภายในวัด
15 / ต.ค. / 2552 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทำสมุนไพรบำรุงผิวหน้า
เกิดความสนใจเพื่อจะนำมาใช้เองเนื่องจากเกิดปัญหาด้านผิดหน้า
15 / ต.ค. / 2552 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยาสมุนไพร
สาเหตุที่มีความชำนาญในด้านนี้
15 / ต.ค. / 2552 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การทำลูกประคบสมุนไพร
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขคัดเลือกตำบลละหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง
15 / ต.ค. / 2552 : แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำโสมอำเภอน้ำโสม
อำเภอน้ำโสมแต่เดิมมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์มีไม้นานาพันธุ์ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
15 / ต.ค. / 2552 : แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ศาลหลักเมืองอำเภอน้ำโสม
ศาลหลักเมืองอำเภอน้ำโสมสร้างจากความเชื่อของชาวบ้านในอำเภอน้ำโสม
15 / ต.ค. / 2552 : แหล่งเรียนรู้
บ้านผากลางนา
บ้านผากลางนาตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ ๕-๗ หลังคาเรือน มีชาวบ้านอพยพมาจากหนองบัว
15 / ต.ค. / 2552 : แหล่งเรียนรู้
ถ้ำสุวรรณคูหา
ถ้ำสุวรรณคูหา อยู่บริเวณวัดสุวรรณคูหา บ้านผากลางนา ตำบลสามัคคี ลักษณะเป็นโพรงหินเว้าลึกเข้าไปใต้หน้าผ
15 / ต.ค. / 2552 : แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์วีชนเมืองน้ำโสม
อนุสาวรีย์วีรชนเมืองน้ำโสมสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่เก็บอัฐิของทหาร
26 / ก.ย. / 2552 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเมืองไทย
กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเมืองไทย ได้ร่วมกันผลิตข้าวกล้อง
28 / ม.ค. / 2552 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนในชุมชนน่าสนใจ
ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียติวัดโพธิการาม
28 / ม.ค. / 2552 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย
เว็บไซต์ \"thaienvi.net\" นับเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>