[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  

  

29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการสอบ
สอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ N-NET ในวัน ที่ 27 สิงหาคม และ สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 16-17 กันยายน 2560
2 / ก.ย. / 2559 : ตารางเวรรักษาการณ์ กลางวัน/กลางคืน
เวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
เวรรักษาการณ์ กลางวัน-กลางคืน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาส
กศน.อำเภอน้ำโสม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาส
16 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครพนักงานทำความสะอาด ๑ อัตรา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ๑ อัตรา
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ อินไซต์ O-NET
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดกรายการเพื่อการศึกษา รายการ อินไซต์ O-NET ออกอากาศทางสถานนชีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(ETV)ตั้งแต่วันที่ 8-26 กุมภาพันธ์ 2559
26 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนำโม ขอเชิญ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมส่งคลิปวีดีโอ ท่องเที่ยววิถีไทยใส่ใจอนุรักษ์
กศน.อำเภอนำโม ขอเชิญ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมส่งคลิปวีดีโอ ท่องเที่ยววิถีไทยใส่ใจอนุรักษ์
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศ กศน.ตำบลศรีสำราญ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม ติดตามเยี่ยมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียน ๒/๕๘ ณ กศน.ตำบลศรีสำราญและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศ กศน.ตำบลบ้านหยวก
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม ติดตามการปฐมนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๕๘ ณ กศน.ตำบลบ้านหยวก
29 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งบรรณารักษ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งบรรณารักษ์
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรณารักษ์อัตราจ้าง
17 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม
เรื่อง การรับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอน้ำโสมแต่ละตำบล ๗ ตำบล
ตารางการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘กศน.อำเภอน้ำโสมแต่ละตำบลทั้งหมด ๗ ตำบล
3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธายาศัยอำเภอน้ำโสมรับสมัครเรียน
กศน.อำเภอน้ำโสม เริ่มรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประถมศึกษ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/58
1 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้เกษตรด้านธรรมชาติ
กศน.อำเภอน้ำโสมได้จัดโครงอบรมขยายผลการจัดการด้านเกษตรธรรมชาติ
9 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ พัฒนาทักษะชีวิต กศน.อำเภอน้ำโสม
อบรมวินัยการจราจร - ความภัยภายในชีวิตและทรัพย์สิน - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ วันเด็กแห่งชาติ
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ.กศน.อำเภอน้ำโสม
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๓ ธค.๕๗ เช้านี้ที่ อบต.บ้านหยวก
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผอ.กศน.น้ำโสม พร้อมครูในสังกัด ร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๘ ธค.๕๗ อำเภอยิ้ม ....เคลื่อนที่ ณ.โรงเรียนบ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรม คืนความสุขและ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่ โรงเรียนบ้านนาเก็น
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 -8 ธันวาคม 2557
2 คืน 3 วัน ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ.อุทธยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม อำเภอนายูง จังหัวดอุดรธานี
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวกิจกรรม
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๗ ร่วมงานวันลอยกระทง
คณะครู กศน.น้ำโสมร่วมงานวันลอยกระทงสืบสืนสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>