[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

 

  

  

29 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งบรรณารักษ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งบรรณารักษ์
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรณารักษ์อัตราจ้าง
17 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม
เรื่อง การรับสมัครบรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอน้ำโสมแต่ละตำบล ๗ ตำบล
ตารางการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘กศน.อำเภอน้ำโสมแต่ละตำบลทั้งหมด ๗ ตำบล
3 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธายาศัยอำเภอน้ำโสมรับสมัครเรียน
กศน.อำเภอน้ำโสม เริ่มรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประถมศึกษ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/58
1 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้เกษตรด้านธรรมชาติ
กศน.อำเภอน้ำโสมได้จัดโครงอบรมขยายผลการจัดการด้านเกษตรธรรมชาติ
9 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ พัฒนาทักษะชีวิต กศน.อำเภอน้ำโสม
อบรมวินัยการจราจร - ความภัยภายในชีวิตและทรัพย์สิน - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ วันเด็กแห่งชาติ
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ.กศน.อำเภอน้ำโสม
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๓ ธค.๕๗ เช้านี้ที่ อบต.บ้านหยวก
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผอ.กศน.น้ำโสม พร้อมครูในสังกัด ร่วมกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๘ ธค.๕๗ อำเภอยิ้ม ....เคลื่อนที่ ณ.โรงเรียนบ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
กศน.อำเภอน้ำโสม ร่วมกิจกรรม คืนความสุขและ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่ โรงเรียนบ้านนาเก็น
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 -8 ธันวาคม 2557
2 คืน 3 วัน ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ.อุทธยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม อำเภอนายูง จังหัวดอุดรธานี
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวกิจกรรม
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๗ ร่วมงานวันลอยกระทง
คณะครู กศน.น้ำโสมร่วมงานวันลอยกระทงสืบสืนสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวกิจกรรม
ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ร่วมทำบุญตักบาตรอาคารห้องสมุดเพื่อประชาชนหลังใหม่
กศน.อำเภอน้ำโสม
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับประเมินสถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมอำเภอน้ำโสม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดเคลือนที่ บำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ทำโครงการจังหวัดเคลือนที่ บำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน มาที่ อำเภอน้ำโสม ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องเล่า ชาว กศน.อำเภอน้ำโสม
เรื่องเล่า ชาว กศน.อำเภอน้ำโสม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ ลานหน้า กศน.อำเภอน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมคาราวาน ต้านภัยหนาว นำโดย นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านน
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวกิจกรรม
เข้าเยี่ยมนายอำเภอน้ำโสม
14 มกราคม 2557 ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะบุคลากร เข้าเยี่ยมคารวะท่านนายอำเภอน้ำโสม...คนใหม่
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวกิจกรรม
วันสถาปนาเมืองอุดร ๑๒๑ ปี
พิธีรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จำนวนผู้สร้างสถิติ 5,515 คน จากผู้เข้าร่วมรำทั้งหมด 26,000 คน
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวกิจกรรม
วันครู 16 มกราคม 2557
คณะบุคลากร กศน.น้ำโสมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวกิจกรรม
งานวันเด็กที่ ร.ร.ตำรวจโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน
ผอ. กศน.อำเภอน้ำโสม และคณะครู กศน.น้ำโสม ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้ เด็กนักเรียนร.ร.ตำรวจโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>