[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 กศน.ตำบลนายูง

บุคลากร กศน.ตำบลนายูงนายคมกฤษฏิ์ ไชยเต็ม
หัวหน้า กศน.ตำบลนายูงนายสกล บุตรศรีโคตร
ครู กศน.ตำบล

                         
 
                นายสราวุธ บุญพงษ์                                     นายณัฐพงษ์ ศรีเฉลา                                 นางสาวนิตยา ศรีเฉลา                    
               ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                        ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                          ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                     
 


 

    

 

บริบท ตำบลนายูง

 

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนายูงเดิมเคยเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ต่อมาได้แยกตัวออกจาก อ.น้ำโสม มาเป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของ อ.นายูง ปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่ 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นตำบลที่มีป่าไม้ และภูเขาล้อมรอบ ส่วนราชการตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ห่างจากหมู่บ้านประมาณสามร้อยเมตร และเป็นเขตรอยต่อระหว่าง อ.สังคม จ.หนองคาย และเขตอ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตติดต่อกับ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,543 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,094 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา, ทำไร่มันสำปะหลัง, ทำสวนอ้อย และทำไร่ข้าวโพด
อาชีพเสริม ทำกล้วยตาก, ทอผ้า, และทำข้าวเม่า
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเทพสิงหาร มีหลวงปู่เครื่อง อันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวอุดร
2. วัดป่านาคำน้อย เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีป่าไม้เบญจพรรณนับร้อยไร่
3. น้ำตกยูงทอง อันสวยงามและวิจิตรตระการตา

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านนายูง , หมู่2 บ้านสว่าง , หมู่3 บ้านห้วยทราย , หมู่4 บ้านปากราง , หมู่5 บ้านนาต้อง , หมู่6 บ้านนาสมนึก , หมู่7 บ้านชุมพล ,หมู่9 บ้านยูงทอง , หมู่10 บ้านนาคลัง

จำนวนประชากรใน ตำบลนายูง
  จำนวนหลังคาเรือน : 1,625 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 7,737 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 407 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 597 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 181 คน
          จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 7 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,745 คน   จำนวนผู้พิการ : 85 คน
เข้าชม : 895
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
โทร. 0-4213-2539 
ทรสาร. 0-4213-2539
www.udon.nfe.go.th/nayung  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   เดล มาลีฮวนน่า