[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลนาแค 

 บุคลากร กศน.ตำบลนาแค
 


นางพิชามญชุ์ สีดา
หัวหน้ากศน.ตำบลนาแค


                   
นางสาวธัญพิชชา ไชยคำ                                   นางนิภาพร พันธุวร     
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                                    ครูผู้สอนคนพิการ            
 

 
 

 
 ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาแคแต่ก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอน้ำโสม มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่านาแค เป็นหมู่บ้านใหญ่ และเก่าแก่ในพื้นที่ การตั้งชื่อตำบลขึ้นอยู่กับหมู่บ้านหลัก จึงชื่อว่า ต.นาแค ขึ้นตรงต่อกิ่งอำเภอนายูง เมื่อ พ.ศ. 2530 จึงเป็นตำบลหนึ่งใน 4 ของ กิ่งอำเภอนายูง คนพื้นเมืองถิ่นเดิมจะพูดภาษาสำเนียงคล้ายจังหวัดเลย อาชีพส่วนมากทำไร่ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ถนนส่วนมากเป็นทางลูกรัง การคมนาคมไม่สะดวก ราษฎรส่วนมากยากจน ป่าไม้ และสัตว์ป่ายังคงมีเหลืออยู่บ้าง
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ปากขม จ.เลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ปากขม จ.เลย
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,148 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,004 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา 
อาชีพเสริม จักสาน
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดป่าบ้านเพิ่ม
2. วัดป่านาแค

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาแค , หมู่2 บ้านเพิ่ม , หมู่3 บ้านวังแข้ , หมู่4 บ้านคีรีวงกต , หมู่5 บ้านวังบง , หมู่6 บ้านโนนศิลา

จำนวนประชากรใน ตำบลนาแค
  จำนวนหลังคาเรือน : 756 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 3,569 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 297 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 246 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 54 คน
          จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  -  คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 696 คน   จำนวนผู้พิการ : 40 คน

สถานที่น่าสนใจใน ตำบลนาแค 

สถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน3 แห่ง
 
รวมทั้งหมด จำนวน3 แห่ง
 


เข้าชม : 578
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
โทร. 0-4213-2539 
ทรสาร. 0-4213-2539
www.udon.nfe.go.th/nayung  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   เดล มาลีฮวนน่า