[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

10 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกศน.อำเภอสร้างคอม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ประกาศกศน.อำเภอสร้างคอม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอสร้างคอม
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอสร้างคอม
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอสร้างคอม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ กศน.อำเภอสร้างคอม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอสร้างคอม
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอสร้างคอม
ประกาศ กศน.อำเภอสร้างคอม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมพิธี๕ ธันวามหาราช
วันที่๕ธันวาคม ๒๕๕๕๖ กศน.อำเภอสร้างคอมนำโดยผอ.กศน.อำเภอสร้างคอมนายสมพงษ์ รอดวินิจและบุคลากรครู ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอสร้างคอม ณ ห้องประชุมอำเภอสร้างค
19 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผูกเสี่ยว เกี่ยวข้าว ประจำปี 2555 ของอำเภอสร้างคอม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสร้างคอม นายประเวช เหล่าประเสริฐ พร้อมคณะเข้าร่วมงาน ผูกเสี่ยว เกี่ยวข้าว ประจำปี 2555 ของอำเภอสร้างคอม โดยมีท่านนายอำเภอนายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่าน สส.อนันต์ ศรีพันธุ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และข้าราชการประชาชนใน
19 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผูกเสี่ยว เกี่ยวข้าว ประจำปี 2555 ของอำเภอสร้างคอม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสร้างคอม นายประเวช เหล่าประเสริฐ พร้อมคณะเข้าร่วมงาน ผูกเสี่ยว เกี่ยวข้าว ประจำปี 2555 ของอำเภอสร้างคอม โดยมีท่านนายอำเภอนายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่าน สส.อนันต์ ศรีพันธุ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และข้าราชการประชาชนใน
1 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กสน.อำเภอสร้างคอมรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2555
กศน.อำเภอสร้างคอมรับมสัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 24 กันยายน -25 ตุลาคม 2555 ในวันเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กสน.อำเภอสร้างคอม โทร.042-276435
7 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์คั้งที่2 ณ จังหวัดภูเก็ต
กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมงานกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่2 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-7กันยายน 2555
29 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประยง โคกแดงอดีตผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานีและนายประเวช เหล่าประเสิรฐ ผอ.กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมเป็นนวิทยากรในโครงการสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง\\\\\\\"วิสัยมัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาอาชีพ\\\\\\\"(ภายใต้การวิจัยและพัฒนารูปแบบจัดกระบวนการเรียนร
เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2555 นายประยงค์ โคกแดงอดีตผอ.สำนักงานกศน.จังหวัอุดรธานีและนายประเวช เหล่าประเสริฐผอ. กศน.อำเภอสร้างคอม ร่วมเป็นวิทยากรวิทยากรในโครงการสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง\\\\\\\"วิสัยมัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาอาชีพ\\\\\\\"
11 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสร้างคอมเปิดมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ
กศน.อำเภอสร้างคอมเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำโดยมีนายอนัน ศรีพันธิ์ สส.อุดรธานีเขต3เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอสร้างคอม
13 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสร้างคอมจัดกิจกรรมด้านอาชีพและมุมส่งเสริมการอ่านร่วมกับเครือข่าย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 บุคลากร กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมจัดกิจกรรมส่งเริมด้านอาชีพร่วมกับเครือข่ายในโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ บ้านไทยสวรรค์ หมู่ที่ 12 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
6 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมต้อนรับคณะประเมินภายนอก ณ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
เมื่อวันที่6มิถุนายน 2555 ผอ.ประเวช เหล่าประเสริฐ ผอ. กศน.อำเภอสร้างคอมได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับคณะประเมิณคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอก ณ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา ซึ่งคณะกรรมการประเมินภายนอกได้เข้าประเมิณคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนสร้างคอมวิทยารอบที่3
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สร้างคอมร่วมงานผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมพิฑีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งนำโดยท่านผอ. ประเวช เหล่าประเสริฐ ผอ. กศน.อำเภอสร้างคอม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
27 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายงานการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2555 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
23 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายงานการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2555 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
18 / ก.พ. / 2555 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT
กศน.อำเภอสร้างคอมได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ขึ้นในวันที่ 18 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2555ณ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโรงการจำนวน 80 คน โดยได้แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน เมื่ิอผู้ผ่านอบรม สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน
2 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2555
กศน.อำเภอสร้างคอม จัดจัดกิจกรรม ต้อนรับปีใหม่ 2555 ณ ลานสนามหญ้า หน้าห้องสมุดประชาชน โดยมีท่านนายอำเภอ นายไพฑูรย์ จิตต์สุทธิผล นายอำเภอสร้างคอม ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และให้พรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
22 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมเข้าเฝ้ารับ เสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม จังหวัดอุดรธานี
7 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสร้างคอมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพ
บุคลากร จาก กศน.ภาคอีสาน ที่เข้ามาเป็นตัวหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่คาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นจากสภาวะน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม   อำเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4227-6435  โทรสาร 0-4227-6435   ople24s@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01