สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


กลุ่มงาน
User Name
Password
 


สถิติหนังสือรับสู่การปฏิบัติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.19 น.

ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มอำนวยการ 0/ 4415 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 0/ 9910 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 0/ 1847 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 0/ 303 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 0/ 3025 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0/ 1038 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 0/ 108 เรื่อง
(หนังสือราชการจากสถานศึกษา Online)
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งสรุปข้อมูลวันลาของข้าราชการและบุคลากร กศน.อำเภอหนองวัวซอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกต่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวนเงิน 145,300 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน จำนวนเงิน 45,000 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุมภวาปี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำงวดที่ ๔| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเฃินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ เดือนมกราคม 2566 ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ ร013 พัน 1 2/2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 14,720 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ มทบ.24 2/2565 เดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 14,560 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ข้อมูลภูมิปัญญา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก พิบูลย์รักษ์| เรื่อง รายงานกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามขอมีบัตรประจำตัวใหม่| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก พิบูลย์รักษ์| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาทำอาหาร กิจกรรมจัดการเรียนการสอน โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ทุ่งฝน| เรื่อง นำส่งอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ทุ่งฝน| เรื่อง ส่งรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก พิบูลย์รักษ์| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าวัสดุกิจกรรมจัดการเรียนการสอน โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองแสง| เรื่อง ส่งใช้เงินยืมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันทักษะวิชาการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขอส่งแบบรายงานสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดซึ่งไม่มีการดูแลบำรุงรักษาไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ไม่ได้รวมทั้งชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างมา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง การส่งเอกสารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริการสถานศึกษา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองหาน| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ กศน.ตำบลหนองหาน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุมภวาปี| เรื่อง ส่งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุมภวาปี| เรื่อง รายงานผลการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงฯ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงฯ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กู่แก้ว| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขอส่งเอกสารล้างเงินยืมโครงการค่ายจิตอาสากศน.เราทำดีด้วยหัวใจ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กู่แก้ว| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนักวิชาการศึกษาและพนักงานบริการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมโครงการค่ายพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสนใจปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าวัสดุฝึกกลุ่มสนใจปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง สรุปการลาของบุคลากรกซน.อำเภอกุดจับประจำเดือนมกราคม 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่2 / 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2566 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนเทอมที่2 / 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณปี 2566 เพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพปฎิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก นายูง| เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ส่งแบบรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในการขนข้อสอบ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการติวN-Net| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก สร้างคอม| เรื่อง สรุปผลการประเมินการสอนผ่านระบบนวัตกรรมครูคืนถิ่น และการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจําเดือน มกราคม 2566| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ส่งล้างหนี้เงินยืมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ กศน.อุดรธานี เกมส์ ครั้ง 7| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว

(หนังสือจากกลุ่มงานรอส่งออก)
รอส่งออก|วันที่ส่ง 1สิงหาคม2565 | ถึง เมืองอุดรธานี| เรื่อง การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา กลุ่มอำนวยการ
ด่วน

 

 พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา