(Today Online)
Today is 24-07-2021

Offline กศน.จังหวัด  (0)
Offline เมืองอุดรธานี  (0)
Offline กุดจับ  (0)
Offline กุมภวาปี  (0)
Offline กู่แก้ว  (0)
Offline ไชยวาน  (0)
 ทุ่งฝน  (1)
Offline นายูง  (0)
Offline น้ำโสม  (0)
Offline โนนสะอาด  (0)
Offline บ้านดุง  (0)
Offline บ้านผือ  (0)
 พิบูลย์รักษ์  (1)
Offline เพ็ญ  (0)
 วังสามหมอ  (1)
 ศรีธาตุ  (4)
Offline สร้างคอม  (0)
Offline หนองวัวซอ  (0)
Offline หนองแสง  (0)
Offline หนองหาน  (0)
 ประจักษ์ศิลปาคม  (1)
 Online 8 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 815|23กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[13]
เลขที่ส่ง 814|23กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ กุมภวาปี-กู่แก้ว-บ้านผือ-หนองวัวซอ|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[2]
เลขที่ส่ง 813|23กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[13]
เลขที่ส่ง 808|22กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[315]
เลขที่ส่ง 807|22กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[17]
เลขที่ส่ง 806|22กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[19]
เลขที่ส่ง 805|22กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 802|21กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 801|21กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 793|21กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 792|21กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 799|20กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 798|20กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 797|20กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 796|20กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[19]
เลขที่ส่ง 795|20กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 794|20กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-โนนสะอาด-เพ็ญ-วังสามหมอ-สร้างคอม-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 787|19กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ หนองแสง|ด่วน ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 786|19กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ สร้างคอม|ด่วน ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 785|19กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 784|19กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 777|19กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ สร้างคอม| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 776|19กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 775|19กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ไชยวาน| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 783|16กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 782|16กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 781|16กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 780|16กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 772|15กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 771|15กรกฎาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]