(Today Online)
Today is 24-01-2022

 กศน.จังหวัด  (2)
 เมืองอุดรธานี  (2)
 กุดจับ  (2)
 กุมภวาปี  (1)
 กู่แก้ว  (1)
 ไชยวาน  (2)
Offline ทุ่งฝน  (0)
 นายูง  (1)
Offline น้ำโสม  (0)
 โนนสะอาด  (3)
 บ้านดุง  (1)
 บ้านผือ  (1)
 พิบูลย์รักษ์  (2)
 เพ็ญ  (4)
Offline วังสามหมอ  (0)
 ศรีธาตุ  (2)
 สร้างคอม  (2)
 หนองวัวซอ  (1)
 หนองแสง  (3)
 หนองหาน  (2)
 ประจักษ์ศิลปาคม  (1)
 Online 35 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 079|20มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[15]
เลขที่ส่ง 078|20มกราคม2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 075|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 073|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 072|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 070|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 069|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 068|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ เพ็ญ| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 067|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 065|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 0071|19มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[22]
เลขที่ส่ง 064|18มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 062|18มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 061|18มกราคม2565 | ถึงผู้รับ บ้านผือ|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 060|18มกราคม2565 | ถึงผู้รับ น้ำโสม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 059|18มกราคม2565 | ถึงผู้รับ บ้านดุง|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 058|18มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 057|18มกราคม2565 | ถึงผู้รับ หนองแสง-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[2]
เลขที่ส่ง 31|17มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 30|17มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[22]
เลขที่ส่ง 056|17มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 055|17มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 054|17มกราคม2565 | ถึงผู้รับ น้ำโสม|ด่วน ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง ว052|16มกราคม2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 046|14มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 045|14มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 044|14มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 025|14มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 035|13มกราคม2565 | ถึงผู้รับ บ้านผือ|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 033|13มกราคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]