(Today Online)
Today is 18-10-2021

 กศน.จังหวัด  (12)
 เมืองอุดรธานี  (4)
 กุดจับ  (1)
 กุมภวาปี  (5)
 กู่แก้ว  (6)
 ไชยวาน  (1)
 ทุ่งฝน  (3)
 นายูง  (3)
 น้ำโสม  (1)
 โนนสะอาด  (7)
 บ้านดุง  (1)
 บ้านผือ  (2)
 พิบูลย์รักษ์  (4)
 เพ็ญ  (4)
 วังสามหมอ  (2)
 ศรีธาตุ  (3)
 สร้างคอม  (6)
 หนองวัวซอ  (2)
 หนองแสง  (3)
 หนองหาน  (2)
 ประจักษ์ศิลปาคม  (4)
 Online 91 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 1225|18ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[14]
เลขที่ส่ง 1223|15ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 1222|15ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1211|14ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ กุมภวาปี-ทุ่งฝน-น้ำโสม-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[7]
เลขที่ส่ง 1205|13ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1204|12ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 1201|12ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1199|11ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1198|11ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1197|11ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1196|11ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 1195|11ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-วังสามหมอ-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[3]
เลขที่ส่ง 1189|11ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1194|9ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1190|8ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1176|7ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 1171|7ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1177|6ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 1173|6ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1172|6ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1168|6ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 1164|4ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1163|4ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 1162|4ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ น้ำโสม-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-หนองวัวซอ-หนองหาน|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[4]
เลขที่ส่ง 1160|4ตุลาคม2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง ว021|30กันยายน2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กู่แก้ว-หนองหาน|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[3]
เลขที่ส่ง 1158|30กันยายน2564 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-น้ำโสม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[2]
เลขที่ส่ง 1156|30กันยายน2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 1155|30กันยายน2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[19]
เลขที่ส่ง 1154|30กันยายน2564 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[19]