(Today Online)
Today is 06-07-2022

Offline กศน.จังหวัด  (0)
 เมืองอุดรธานี  (4)
 กุดจับ  (5)
 กุมภวาปี  (3)
 กู่แก้ว  (3)
 ไชยวาน  (5)
 ทุ่งฝน  (1)
 นายูง  (3)
 น้ำโสม  (1)
 โนนสะอาด  (3)
 บ้านดุง  (4)
 บ้านผือ  (3)
 พิบูลย์รักษ์  (2)
 เพ็ญ  (2)
 วังสามหมอ  (2)
 ศรีธาตุ  (3)
 สร้างคอม  (2)
 หนองวัวซอ  (4)
 หนองแสง  (6)
 หนองหาน  (7)
 ประจักษ์ศิลปาคม  (3)
 Online 69 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 0636|6กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ น้ำโสม-โนนสะอาด-หนองวัวซอ| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 0624|4กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[22]
เลขที่ส่ง 0623|4กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 0622|4กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 0621|4กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ บ้านดุง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง s618|1กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ น้ำโสม| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง b618|1กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ บ้านผือ| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 0618|1กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ กู่แก้ว| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00627|1กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 00626|1กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00620|1กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00619|1กรกฎาคม2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนมาก ลงรับแล้ว:[28]
เลขที่ส่ง 0615|30มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 0606|30มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00610|29มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[22]
เลขที่ส่ง 00612|28มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00611|28มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 00608|28มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00607|28มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00595|28มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 605|27มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กู่แก้ว-ไชยวาน-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[17]
เลขที่ส่ง 0604|24มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 0602|23มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 0595|23มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[23]
เลขที่ส่ง 0590|23มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 030|23มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ วังสามหมอ|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 0601|22มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 0600|22มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 0599|22มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00596|22มิถุนายน2565 | ถึงผู้รับ ทุกสถานศึกษา| ลงรับแล้ว:[20]