(Today Online)
Today is 27-02-2024

 กศน.จังหวัด  (1)
 เมืองอุดรธานี  (1)
 กุดจับ  (2)
 กุมภวาปี  (2)
 กู่แก้ว  (1)
 ไชยวาน  (2)
 ทุ่งฝน  (1)
 นายูง  (1)
Offline น้ำโสม  (0)
 โนนสะอาด  (1)
 บ้านดุง  (1)
 บ้านผือ  (5)
 พิบูลย์รักษ์  (1)
 เพ็ญ  (1)
 วังสามหมอ  (1)
 ศรีธาตุ  (2)
 สร้างคอม  (1)
Offline หนองวัวซอ  (0)
 หนองแสง  (1)
 หนองหาน  (1)
Offline ประจักษ์ศิลปาคม  (0)
 Online 26 login

สารบรรณ-Online สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 00133|21กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 00132|21กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 000140|21กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[18]
เลขที่ส่ง 00129|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 00128|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00126|19กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00122|17กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ นายูง|ด่วน ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00125|16กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ บ้านดุง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00117|15กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ น้ำโสม|ด่วน ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00115|14กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ หนองแสง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00112|13กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วน ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 00111|13กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 00109|8กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ สร้างคอม| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00108|8กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วน ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 00107|6กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00102|6กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00101|6กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 000103|6กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[22]
เลขที่ส่ง 00098|5กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-บ้านดุง|ด่วน ลงรับแล้ว:[2]
เลขที่ส่ง 0008|5กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วน ลงรับแล้ว:[24]
เลขที่ส่ง 00089|2กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วน ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 00092|1กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00090|1กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00088|1กุมภาพันธ์2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00087|31มกราคม2567 | ถึงผู้รับ บ้านดุง| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00086|31มกราคม2567 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00085|31มกราคม2567 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00084|31มกราคม2567 | ถึงผู้รับ ทุ่งฝน|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 00083|31มกราคม2567 | ถึงผู้รับ ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-วังสามหมอ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-ประจักษ์ศิลปาคม-บ้านผือ-บ้านดุง-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-ทุ่งฝน-ไชยวาน-กุมภวาปี-กู่แก้ว-กุดจับ-เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 00082|31มกราคม2567 | ถึงผู้รับ หนองวัวซอ-หนองหาน-วังสามหมอ-เพ็ญ-บ้านผือ-บ้านดุง-กุมภวาปี-เมืองอุดรธานี|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[7]