[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  แหล่งเรียนรู้

         แหล่งเรียนรู้อำเภอทุ่งฝน 

          ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาตำบลทุ่งฝน

           ข้อมูลภูมิปัญญา

             

           ชื่อ  นางสมหมาย   จักรสวนขัว

   

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่  271 ม.1 บ้านทุ่งฝน   ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี 

 

ประวัติ  นางสมหมาย   จักรสวนขัว เกิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2495  โดยมีประสบการณ์การทอผ้ามา 4 ปี  มีทั้งการทอผ้าถุง  ผ้าห่ม  ผ้าสไบ โดยทำใช้เองภายในครัวเรือนและจำหน่าย

 

สถานที่ทำงาน   271  ม.1 บ. ทุ่งฝน  ต. ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน  จ. อุดรธานี 

การศึกษา  จบการศึกษาปีที่ 4

สถานภาพ  สมรส

ประสบการณ์ ได้มีการทอผ้ามาประมาณ 4 ปี  โดยทำใช้ภายในครัวเรือนและทำจำหน่าย

 

ผลงานดีเด่น / รางวัล

1.      -

 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง

                1.     การทอผ้า

 

 สถานที่ติดต่อประสานงาน    271  ม.1 บ. ทุ่งฝน  ต.ทุ่งฝน  อ. ทุ่งฝน  จ. อุดรธานี 41310  โทรศัพท์       -      โทรสาร      - 

 

 

 

ข้อมูลภูมิปัญญา

 

ชื่อ นางจำปี  สีขาว

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่   18 ม.2 บ โนนสะอาด  ต.ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน  จ. อุดรธานี   41310

 

ประวัติ   นางจำปี  สีขาว   เกิดเมื่อวันที่ 23  มกราคม  พ.ศ. 2506  โดยได้เริ่มทำการจักรสานในปี  พ.ศ. 2542

 

สถานที่ทำงาน   18  ม.2   บ.โนนสะอาด    ต. ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน  จ.  อุดรธานี  41310

การศึกษา   จบการศึกษา  ป.4

สถานภาพ  สมรส

 

ประสบการณ์    นางจำปี  สีขาว  ได้มีการเริ่มการจักรสานในปี  พ.ศ. 2542 โดยมีการทำกระติบข้าว  ตะกร้า  วัสดุที่นำมาจักรสานคือต้นคล้าซึ่งหาได้ในท้องถิ่น

 

3ผลงานดีเด่น / รางวัล

1.     -

 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง

                1.     การจักรสานกระติบข้าว

 

 สถานที่ติดต่อประสานงาน    18 ม.2 บ โนนสะอาด  ต.ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน  จ. อุดรธานี   41310

โทรศัพท์       -      โทรสาร      - 

 

 

 

   

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03