[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

แหล่งเรียนรู้
วัดป่าบ้านโพธิ์

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


  วัดป่าบ้านโพธิ์

  


ที่ตั้ง                
190 หมู่ 1 บ้านโพธิ์  ตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา
                      
วัดป่าบ้าโพธิ์   ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 10  เมษายน  พ.ศ.  2475      มีพื้นทั้งหมด   116    ไร่   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณ
จำนวน  
106
  ไร่  และมี  พื้นที่บริเวณใกล้เคียงวัดชาวบ้านบริจาค  เป็นจำนวน  10   ไร่      วัดป่าบ้านโพธิ์ปีพ.ศ.  2530
  
เป็นสถานที่พักสงฆ์    ต่อมาเริ่มบูรณะสร้างวัด  วันที่ 
13
   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.   2542
   และแต่งตั้งสถานที่พักสงฆ์
เป็นวัดป่าบ้านโพธ์มาจนถึงปัจจุบัน 
    

จำนวนพระภิกษุ  ทั้งสิ้น   2   รูป   พระภิกษุ    2   รูป 

เจ้าอาวาส  ชื่อ      เจ้าอธิการบุญกอง  อภิบุญยอ

ลงานดีเด่น / รางวัล

                    ผลงานดีเด่นของวัดคือ  การจำศิล ทางวัด ตลอดปีให้กับศาสนิกชน

เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง

1.   แหล่งเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติศาสนากิจทางพระพุทธศาสนาต่างๆ   เช่นการทำบุญตักบาตร
2.   แหล่งเรียนรู้ในเรื่องการประชุมชาวบ้านในเรื่องต่างๆ  ของคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน                     

ชุมชนใช้ประโยชน์ในด้าน    
                    
ชุมชนใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาต่างๆ  อาทิเช่น  การทำบุญตักบาตร  การสรงน้ำพระ   การเวียนเทียน เป็นต้น  รวมทั้งประกอบพิธีงานบุญประเพณีทั้ง 12 เดือน และใช้เป็นสถานที่ในการประชุมปรึกษาในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน

สถานที่ติดต่อประสานงาน

             190 หมู่ 1 บ้านโพธิ์  ตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี


 

                                                              บริเวณภายในวัด


 เข้าชม : 1177


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      วัดพรมมาวราราม 8 / ต.ค. / 2552
      วัดป่าแสงมณีวราราม 8 / ต.ค. / 2552
      สถานีอนามัยบ้านคำสีดา 8 / ต.ค. / 2552
      โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา 8 / ต.ค. / 2552
      วัดป่าบ้านโพธิ์ 8 / ต.ค. / 2552


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03