[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา


สถานที่
    183   หมู่  2  บ้านเหล่าวิชา  ต.นาชุมแสง   อ.ทุ่งฝน   จ.อุดรธานี

ที่ตั้ง   โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา   183   หมู่  2  บ้านเหล่าวิชา  ต.นาชุมแสง    อ.ทุ่งฝน   จ.อุดรธานี
มีเนื้อที่  
16  ไร่  1  งาน    13  ตารางวา  ติดทางหลวงจังหวัด  สายอุดร -  บ้านดุง  มีหมู่บ้านในเขตบริการ   3   หมู่บ้านคือ บ้านโพธ์  หมู่  1     บ้านเหล่าวิชา  หมู่ ที่2   บ้านคำสีดา   หมู่ที่  3 
ต.นาชุมแสง
อ.ทุ่งฝน   จ.อุดรธานี


ประวัติความเป็นมา

                  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   20   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2479      โดยนายเพ่ง  โพธิจินดา  กรรมการอำเภอหนองหาน   เป็นผู้จัดตั้ง  มีนายหนาย  สทธิบุญ   เป็นครูใหญ่และนายโสภา    รักษาเมือง   เป็นครูน้อย  มีนกเรียน  57  คน  จาก  2  หมู่บ้าน  คือบ้านตาด  และบ้านโพธิ์  ทำการสอนที่ศาลาวัดบ้าน  จัดสอนตามประมวลการสอนพิเศษของภาคการศึกษา  9  กระทรวงธรรมาการ  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลดงเย็น 2  ( วัดบ้านตาด )   พ.ศ.  2493  ชาวบ้านโพธิ์จึงได้ร่วกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ปัจจุบันจนแล้ว เสร็จ    และย้ายมาทำการสอนในปี  24941   โดยมีนายถวัลย์  วศ์พุฒ  เป็นครูใหญ่  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านโพธิ์   จนปี พ.ศ. 2508  ชุมชนได้มาตั้งบ้านเรือนในระแวกรอบบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่บ้านเหล่าวิชา  จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา  จนปัจจุบัน

 จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น    192  คน  เป็นนักเรียนชาย   105   คน  หญิง   87   คน


ผอ. ชื่อ
  นายสุเทพ       เนียมนาภา


ผลงานดีเด่น / รางวัล

                                      1.    ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   จากอธิบดีกรมอนามัยพ.ศ.  2547 
                                      
2.     ได้รับรางวัลสถานที่ราชการปลอดลูกน้ำยุงลาย  จากอำเภอทุ่งฝน   พ.ศ.  2551


เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง

        1.       ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน
2.      
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการประชุมสัมมนาหมู่บ้านของคณะกรรมการและลูกบ้าน
3.       ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ  แลยังเป็นสถานที่การบิหารร่างกาย   ออกกำลังกาย  และยังเป็นสถานที่เล่นกีฬาต่างๆ


สถานที่ติดต่อประสานงาน
    183   หมู่  2  บ้านเหล่าวิชา  ต.นาชุมแสง   อ.ทุ่งฝน   จ.อุดรธานี
จำนวนบุคลากร  ทั้งสิ้น    12   คน   เป็นชาย.................คน    หญิง........................คน  อัตราจ้าง   1  คนลูกจ้าง   1  คน 

เข้าชม : 1815


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      วัดพรมมาวราราม 8 / ต.ค. / 2552
      วัดป่าแสงมณีวราราม 8 / ต.ค. / 2552
      สถานีอนามัยบ้านคำสีดา 8 / ต.ค. / 2552
      โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา 8 / ต.ค. / 2552
      วัดป่าบ้านโพธิ์ 8 / ต.ค. / 2552


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03