[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

แหล่งเรียนรู้
วัดป่าแสงมณีวราราม

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


วัดป่าแสงมณีวราราม

 

สถานที่ตั้ง                 บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 4

ประวัติความเป็นมา         

                                 วัดป่าแสงณีวาราม   ก่อตั้งเมื่อ  2533    เป็นสถานที่พักสงฆ์สังกัดพระสงฆ์
ธรรมยุธ   มีพื้นที่ทั้งหมด 
247   ไร่   3  งาน  96  ตารางา   โดยพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่สาธารณ   วัดป่าแสงมณีวรารามอยู่ในความรักษาของกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งเป็น  ป่าช้าบ้านนาชุมแสง  สาธารณประโยชน์  จนถึงปัจจุบัน

 จำนวนพระภิกษุสงฆ์  ทั้งสิ้น   4 รูป   พระภิกษุ  4  รูป

เจ้าอาวาสชื่อ    พระอาจารย์แสงอรุณ   สวนโคกกลาง

 ผลงานดีเด่น/ รางวัล

                                วัดป่าแสงมณีวรารามได้รับประเมินเป็นวัดที่ปลอดลูกน้ำยุงลายในโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจาก อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  
เมื่อวันที่ 
30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2550                                                                                                                                                                                                                                                                           

เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง

1.          เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา

2.          เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านประเพณีต่างๆ  ของชุมชน

ชุมชนใช้ประโยชน์ในด้าน 
              
 ชุมชนใช้ประโยชน์ในด้านการปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาต่างๆ  อาทิเช่น  การทำบุญตักบาตร  การสรงน้ำพระ   การเวียนเทียน เป็นต้น  รวมทั้งประกอบพิธีงานบุญประเพณีทั้ง 12 เดือน และใช้เป็นสถานที่ในการประชุมปรึกษาในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน   และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้คน

 

สถานที่ติดต่อ   บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี

เข้าชม : 1024


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      วัดพรมมาวราราม 8 / ต.ค. / 2552
      วัดป่าแสงมณีวราราม 8 / ต.ค. / 2552
      สถานีอนามัยบ้านคำสีดา 8 / ต.ค. / 2552
      โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชา 8 / ต.ค. / 2552
      วัดป่าบ้านโพธิ์ 8 / ต.ค. / 2552


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03