[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ทุ่งฝนเปิดสอนหลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 50 ชัวโมง (เรียนฟรี)

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551


ศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งฝนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์  หลักสูตรระยะสั้น  50  ชั่วโมงเนื้อหาวิชาที่เปิดสอน
 

            -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
            -  การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Microsoft  Excell
            -  การติดตั้นโปรแกรมใหม่
            -  การติดตั้งอุปกรณ์ Plug And  Play
            -  การติดตั้งเครื่องพิมพ์
            -  การดูหนังฟังเพลง
            -  การใช้โปรแกรมช่วยงาน Windows
            -  การตรวจสอบและฆ่าไวรัสคอมพิวเตอร์
            -  การตรวจสอบและซ่อมแซม Disk
            -  การใช้ Internet  เบื้องต้น

หลักฐานการสมัตร

           1. สำเนาทเบียนบ้าน
           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           3. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว 2 แผ่น

สนใจสมัครได้ที่  :  ครูศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบล , ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งฝน หรือ
                                 ศูนย์  กศน.อำเภอทุ่งฝน  โทร. 042- 269117เข้าชม : 1981


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.ปานอุรา อาจสุข ผอ.กศน.อำเภอทุ่งฝน เข้ารับรางวัล คนดีศรีอุดร 19 / ธ.ค. / 2557
      วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 9 / ธ.ค. / 2557
      ผอ.กศน.อำเภอทุ่งฝน ผอ.ปานอุรา อาจสุขเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุ่งฝน 9 / ธ.ค. / 2557
      ประชุมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 / พ.ย. / 2557
      ศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอบ้านดุง 30 / พ.ย. / 2557


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03