[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ

ศุกร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


การกำหนดรูปภาพ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ห้องสมุดเป็นองค์กรสำคัญในการเป็นองค์กรที่เปิดประตูสู่โลกแห่งการสร้างประสบการณ์ด้านการอ่าน ของคนไทย ซึ่งรากฐานของการอ่าน อันนำไปสู่ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือนโยบายในการส่งเสริมการอ่านทั้งบุคลากรห้องสมุดและขยายไปสู่สังคมภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผู้อ่านกลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น กศน.อ.ทุ่งฝน ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ร่วมประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคน ประชาชน รักการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทันต่อสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน


เข้าชม : 369


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.ปานอุรา อาจสุข ผอ.กศน.อำเภอทุ่งฝน เข้ารับรางวัล คนดีศรีอุดร 19 / ธ.ค. / 2557
      วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 9 / ธ.ค. / 2557
      ผอ.กศน.อำเภอทุ่งฝน ผอ.ปานอุรา อาจสุขเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุ่งฝน 9 / ธ.ค. / 2557
      ประชุมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 / พ.ย. / 2557
      ศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอบ้านดุง 30 / พ.ย. / 2557


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03