[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งฝน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๑ ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๖-๙๑๑๗ อยู่รวมกับศูนย์การศึำกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งฝน แปัจจุบันมีหนึ่งสือให้บริการจำนวน ๑๗,๗๘๐ เล่ม เปิดให้บริการทุกวัน ( ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดบริการตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. จำนวนผู้มาใช้บิรการเฉลี่ย 65 คน ต่อวัน ให้บริการ ยืม คืน สื่อ และใช้บริการ Internet ห้องสมุดประชาชน ด้วยบัตรสมาชิก ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ๑๒ ครั้ง ต่อปี

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอทุ่งฝน
ถนนทุ่งฝนสามัคคี  ตำบลทุ่งฝน  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4226-8118 
โทรสาร  0-4226-8118   segsak@thaimail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03