[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.ตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 

 

 

ข้อมูลนักศึกษา กศน.ตำบลไทยสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 1/2553

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ระดับประถมศึกษา                       จำนวน  4  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน  16  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน  47  คน

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

ระดับประถมศึกษา                       จำนวน  1  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน  7  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        จำนวน  6 คน

 

รวมทั้งหมดจำนวน  81  คนเข้าชม : 655
 
กศนตำบลบ้านโคก  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 083-4153371  , 089-6202673  Facebook : กศน.ตำบลบ้านโคก
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin