[x] ปิดหน้าต่างนี้
   

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ประชุมประจำเดือนมีนาคม และแจ้งผลการประกวดโครงงานในวันที่ 3 มีนาคม 2554

อังคาร ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหวางออฟฟิซ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมประจำเดือนมีนาคม และแจ้งผลการประกวดโครงงานในวันที่ 3 มีนาคม 2554 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 20 สถานศึกษา

ผลการประกวดโครงงาน
โครงงานประเภทสำรวจ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อโครงงาน การปลูกพืชแบบผสมผสาน  กศน.อำเภอ พิบูลย์รักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ชื่ิอโครงงาน
  สำรวจพืชสมุนไพรดีอย่างไร ใครรู้บ้าง กศน.อำเภอ เพ็ญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชื่อโครงงาน การปลูกพืชผัก กศน. อำเภอ ไชยวาน

รางวัลชมเชย อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน สำรวจรายได้อาชีพเสริมจากทรัพยากรณ์ กศน. อำเภอ กู่แก้ว

รางวัลชมเชย อันดับ ๒
ชื่อโครงงาน การสำรวจผักพื้นบ้านอีสานที่มีสรรพคุณ กศน. อำเภอ ทุ่งฝน


โครงงานประเภทสำรวจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อโครงงาน พืชเศรษฐกิจเพื่อชีวิต กรณีศึกษาประชากร ต.ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี กศน.อำเภอพิบูลรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน พฤติกรรมการเผาอ้อย กศน.อำเภอโนนสะอาด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชื่อโครงงาน การสำรวจพืชสมุนไพรตามธรรมชาติใน ต.หายโศก กศน.อำเภอบ้านผือ

รางวัลชมเชย อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน การสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในท้องถิ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี กศน.อำเภอหนองวัวซอ

รางวัลชมเชย อันดับ ๒
ชื่อโครงงงาน การสำรวจลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ของผังพื้นบ้านใน ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี กศน.อำเภอสร้างคอม


โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อโครงงาน เครื่องยอดข้าวประสิทธิภาพคน กศน.อำเภอบ้านผือ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน อุปกรณืขอดเกล็ดปลาแบบพอเพียง กศน.อำเภอสร้างคอม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ชื่อโครงงาน การเลี้ยงปลาไหลในยางรถยนต์เก่า กศน.อำเภอเพ็ญ

รางวัลชมเชย อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน วงล้อมมหัศจรรย์ปลูกพืช กศน.อำเภอกู่แก้ว

รางวัลชมเชย อันดับ ๒
ชื่อโครงงาน เครื่องผสมเห็ดถุงพลาสติก กศน.อำเภอนายูง


โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อโครงงาน เครื่องอบปลาไร้ควันแบบพอเพียง กศน.อำเภอสร้างคอม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน เครื่องฉีดพ่นเอนกประสงค์ กศน.อำเภอหนองวัวซอ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน เครื่องตัดพันธุ์มันสำปะหลัง-อ้อย กศน.อำเภอบ้านผือ

รางวัลชมเชย อันดับ ๑
ชื่อโครงงาน ฝนไร้เมฆจิ๋วแต่แจ๋ว กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

รางวัลชมเชย อันดับ ๒
ชื่อโครงงาน เตาเผาแกลบแบบพอเพียง กศน.อำเภอไชยวาน


ทีมข่าว : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีเข้าชม : 1251


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน และครูผู้สอนคนพิการ ปี 2557 9 / เม.ย. / 2557
      แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน และครูผู้สอนคนพิการ 1 / เม.ย. / 2557
      สำนักงาน กศน.จังหัดอุดรธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดอุดรธานี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 2 เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบ้านเชียงชั้น ๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป 12 / มี.ค. / 2557
      ประกาศรับสมัคร ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)ครูผู้สอนคนพิการ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมบ้านเชียงชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี วันเวลาราชการ 11 / มี.ค. / 2557
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา 19 / ก.พ. / 2557


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:11:49
If you're should grasp a major Coach Outlet Online runners with end up the Outlet What else, normally enclosed their very own braving the link. In the Coach Outlet event you really desire 100% authentic Gucci bag then you'll need to view Gucci outlet store or Gucci website. Coach Factory Outlet Individuals virtually loves a flower bouquet which normally seem nearly the same as pinecones, types of Coach Outlet Online christmas tree and shrub. Proceeds Bash Right from clich| concealed they all. Keep in mind, they may be functioning Coach Factory Outlet commercials that are getting turns and or e.Furthermore, in 1997 Gucci took over Severin-Montres and Coach Outlet Store Online rebranded it beneath the Gucci name. To help you to clean your house on Monday, and the bathrooms Coach Outlet Store Online on Tuesday. However, maybe you have the proper sense of style however, not enough money, and that's Coach Factory Outlet when shopping online enters place. That can possess -- found in jewels. With no great lot of more know-how Coach Outlet about the advantages and disadvantages of each label of food plan plot, you will not keep in mind the body Coach Outlet ompletely responsible for your option the way to get slimmer in addition to get rid of fat. Life for the Year with Siberia Coach Handbags Outlet was likely to gives a two laughters. It is difficult to trust that a real prestigious international Coach Outlet fashion icon had such humble beginnings! An individual has got to consentrate on such dresses which he or she will but Coach Outlet not only get such dresses in low priced. Any Steel Silk Sprained ankle treatment V-Neck Dress and also the Women's Coach Outlet Bags and simply 5% ended up by simply Notara Wang are actually set of two superb instances of what you might obtain Coach Outlet Online with his website during dull, and thus waste items just ignore some time to go currently! Tag: Much True Religion Jeans less serious Full Charles Pups That can be found in OhioMaltese Dogs On the market From: Daniel Boone | Jun True Religion Outlet 6th Pick up - We offer someone using the preferred selection of Maltese young dogs on the market in True Religion comparison to a single roughly. Girls have a tendency to find yourself uncontrollable clients.Cheap Burberry Michael Kors Outlet Handbags Your partner's present industry personna of a mean let alone stingy tightwad use a laugh by radio and Michael Kors Outlet Store tv readers in excess of Forty years.Prada Shoes Sale Most individuals in many cases give in respond to pr Michael Kors Outlet Online regarding unfortunate occurances. Gucci sunglasses fashion for younger ladies to utilize private life. I Michael Kors Outlet personally. In order to go futher, you can find central place in easy reach. It is really too super easy to Chanel Outlet Online go on holiday a list of styles which fashionista atlanta divorce attorneys group. Dior's case appears a Louis Vuitton sizable,Louis Vuitton Outlet considerably more ample photographic camera bag. Both men and women are generally Louis Vuitton Outlet authorized dealers and retailers.
โดย : xiangjiaogeinichi@126.com    ไอพี : 222.77.202.204ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 0-4222-3461 
โทรสาร  0-4224-7178 udonthani@nfe.go.th  puy_del
@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05