[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 

     

   
     

นายชากล้า  สงวนนาม
ผอ. กศน.อำเภอวังสามหมอ

   
           
     
   
     

นางภาวิณี  เพิ่มพร 
ครูชำนาญการ

   
           
   

 

 

 

 

 

นางฟองจันทร์  แผนบุตร
ครูอาสาฯ

 นายคำใหม่  แสงใส
ครู อาสาฯ

นายลำพูน  ศรีแนน
ครูอาสาฯ

           


 

นางอรวรรณ  ศรีหริ่ง
ครู กศน.ตำบล

นางวงค์จันทร์  วรรณโนมัย
ครู กศน.ตำบล

นางวิมล  โสภิณ
ครู กศน.ตำบล

นายอนันต์  โชติรักษา
ครู กศน.ตำบล

นายปริญญา  แก้ววิชัย
ครู กศน.ตำบล

           
 

น.ส.ชไมพร เหล่ารัตน์ศรี
ครู กศน.ตำบล

นางแสงเทียน  บรรยงค์
ครู กศน.ตำบล

น.ส.ดวงกมล  แสนวงค์
ครู กศน.ตำบล

น.ส.มนสิชา จันทรา
ครู กศน.ตำบล

น.ส.สุภาพร ฤทธิขันธ์
ครู กศน.ตำบล

           
       
 

นายอุทัย  เหล่ามาลา
ครู กศน.ตำบล

นางสมบูรณ์  ลีบ่อน้อย
ครู กศน.ตำบล

น.ส.อัญชลี  แผนบุตร
ครู กศน.ตำบล

 นางอัจฉรา  แสนประสิทธิ์
ครู กศน.ตำบล

 นายสังวาล  โสดามา
ครู  ผู้สอนคนพิการ

           
   

 

 


  น.ส.ศิรินภา ดวงบุญมี
ครู ศรช.
น.ส.สุธาสินี  วันชูเสริฐ
ครู ศรช.
น.ส.จิตตานันท์ วิบูลโชติหิรัญ
ครู ศรช.

นายสุวิจักขณ์ ใสศรัทธาวงษ์
ครู ศรช.

นางมณีอร  ชินววรรณ
ครู ผู้สอนคนพิการ

           
   

 

     
  น.ส.วาสนา  สมทิพย์
ครู ศรช
.
น.ส.พรรษวรรณ  วรรณพราหมณ์
ครู ศรช.
น.ส.รัตน์สุดา  จันทร์รักษ์
ครู ศรช
.
น.ส.ธนารักษ์  วรรณโนมัย
ครู ศรช
.

นายสุริยะ  ลีบ่อน้อย
ครู ศรช.

           
     

 
  นายอรรถพล  วันชูเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
 นายณัฐดนัย  ศรีชัยยศ
บรรณารักษ์

นายธงชัย  สิทธิโชติ
พนักงานบริการ

นางไสว  ภูดวงดอก
พนักงานทำความสะอาด
 
   

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01