[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  เข้าชม : 572

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ

อังคาร ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ ภายในวงเงิน ๖๒๙,๑๘๘ บาท ( - หกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน -) ตามรายการดังนี้ ๑. แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ รายการ ดังรายละเอียดที่แนบในประกาศนี้ ๒. แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๗ รายการ ดังรายละเอียดที่แนบในประกาศนี้ ๓. แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๗ รายการ ดังรายละเอียดที่แนบในประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียน 2/2560 16 / มี.ค. / 2561
      ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี ๒๕๖๑ 7 / มี.ค. / 2561
      ประกาศกศน.อำเภอวังสามหมอ 12 / ธ.ค. / 2557
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ 2 / ธ.ค. / 2557
      กศน.วังสามหมอ รับการประเมินเกษตรธรรมชาติ 8 / ก.ค. / 2557


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01