[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 
 
 สถิติผู้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอวังสามหมอ
ภาคเรียน
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
2/48
1747
2876
1592
1/49
229
3903
1632
2/49
129
3729
1607
1/50
367
3967
2063
2/50
163
3352
1892
1/51
196
2031
2020
 
 
สถิติผู้รับบริการการศึกษาพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอวังสามหมอ
ปีงบประมาณ
พัฒนาอาชีพ
พัฒนาสังคมและชุมชน
การใช้เทคโนโลยี
2549
1950
750
50
2550
624
1285
35
2551
914
1017
100
 
 
สถิติผู้รับบริการการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต กศน.อำเภอวังสามหมอ
 
ประเภทกิจกรรม
ปีงบประมาณ 2549
ปีงบประมาณ 2550
ปีงบประมาณ 2551
สุขภาพ
270
789
500
ประชาธิปไตย
130
30
1000
การอนุรักษ์
350
150
300
คุณธรรม
295
367
500
ความปลอดภัย
260
347
500
 
 
สถิติผู้รับบริการงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอวังสามหมอ
กิจกรรม
ปี 2549
ปี2550
ปี2551
รวม
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
11979
11862
9654
33495
11165
26.10
การศึกษาพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน
2750
1944
2031
6725
2242
5.24
การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
1305
1683
1350
4338
1446
3.38
การศึกษาตามอัธยาศัย
28189
12571
43000
83760
27920
65.27
 
รวม
122140
42773
100
 เข้าชม : 703
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
ถนนวังสามหมอ - ศรีธาตุ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-387669
โทรสาร  042-387669 E-mail nfe6918@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01